La facturació de les empreses catalanes al febrer va augmentar un 3% en relació amb el mateix més de l'any passat, segons les dades provisionals de l'índex de Xifres de Negoci en la Indústria de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Això són tres dècimes menys que la mitjana espanyola, que va registrar un increment del 3% al febrer. De fet, la xifra de negocis va pujar en quinze comunitats autònomes i només es van registrar descensos a Castella i Lleó (-6,1%) i Andalusia

(-0,2%). Respecte al mes anterior, la variació és del -2%, i en el període acumulat entre gener i febrer es va registrar un augment del 2,3% a Catalunya i de l'1,9% a l'Estat. D'altra banda, l'Índex d'entrades de comandes en la indústria de l'INE mostra un increment de l'1,9% a Catalunya al febrer respecte el mateix mes del 2018. Al conjunt de l'Estat, va pujar un 4,6%.