01 de maig de 2019
01.05.2019
Diari de Girona

El PIB espanyol accelera: creix un 0,7% fins al març i augmenta un 2,4% anual

La demanda externa torna a contribuir de manera positiva al creixement econòmic i es creen 510.000 llocs de feina en un any

30.04.2019 | 23:51
Una persona comprant en una imatge d'arxiu

L'economia espanyola va créixer un 0,7% entre gener i març, una dècima més que en el trimestre precedent, gràcies, principalment, a la inversió, que va passar d'una taxa negativa del 0,2% en l'últim quart de 2018 a mostrar un creixement fins a març de l'1,5%, segons l'avanç trimestral de la Comptabilitat Nacional publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El consum, per part seva, va continuar mostrant aquest trimestre taxes positives, amb avanços del 0,3% en el cas de les llars (una dècima menys), del 0,7% en les institucions sense finalitats de lucre (set dècimes més) i del 0,4% en les Administracions Públiques, igualant el creixement del trimestre anterior.

El PIB també va trepitjar l'accelerador en valors interanuals en mostrar en el primer trimestre un creixement del 2,4%, una dècima superior al del trimestre anterior. La demanda nacional va contribuir amb 2,2 punts al creixement, tres dècimes menys que en l'últim quart de 2018, mentre que la demanda externa va tornar a taxes positives i va aportar dues dècimes, en contrast amb les dues dècimes que va restar en l'últim trimestre de l'any passat.

Amb el repunt interanual del 2,4% registrat en el primer trimestre de l'exercici, l'economia espanyola acumula 21 trimestres consecutius de taxes interanuals positives, mentre que amb l'avanç trimestral del 0,7% s'acumulen 22 trimestres consecutius d'alces.

El creixement trimestral del 0,7% avançat aquest dimarts per Estadística supera en una dècima les previsions que havia realitzat del Banc d'Espanya.

El PIB a preus corrents va augmentar un 3,3% en taxa interanual, dècimes més que en l'últim trimestre de 2018. Amb això, el deflactor implícit de l'economia va avançar un 0,8%, taxa similar a la del trimestre anterior.

La inversió, en positiu

Segons les dades de l'INE, el consum de les llars va desaccelerar una dècima el seu creixement trimestral entre gener i març, des del 0,4% al 0,3%. Al mateix temps, la despesa pública va mantenir el seu creixement en el 0,4%, mentre que la despesa en consum de les institucions sense finalitats de lucre va avançar set dècimes, en contrast amb l'estancament observat en l'últim trimestre de 2018.

Per part seva, la inversió va retornar a valors positius en l'arrencada de 2019 en créixer un 1,5%, enfront de la reculada del 0,2% de l'últim trimestre de 2018, pel creixement en un 3,8% de la inversió en maquinària, béns d'equip i sistemes d'armament.

Per contra, la inversió en habitatge va moderar set dècimes el seu avanç fins a març, des de l'1,3% al 0,6%, i la inversió en productes de la propietat intel·lectual va disminuir un 1%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior.

Entre gener i març, tant les exportacions com les importacions van presentar taxes negatives, del 0,5% en el primer cas i de l'1,1% en el segon. Aquesta evolució contrasta amb les taxes positives registrades en el trimestre anterior (en l'últim trimestre de 2018 les exportacions van augmentar un 0,7% i les importacions no van experimentar variació).

Els dos principals components de la demanda nacional (consum i inversió) van mostrar en el primer trimestre taxes positives interanuals, encara que inferiors a les del trimestre anterior en el cas del consum i superiors en el de la inversió.

Així, el consum va augmentar un 1,5%, mig punt menys que en l'últim trimestre de 2018, mentre que la inversió va accelerar el seu avanç anual fins al 4,7%, des del 4,4% anterior.

Dins de la partida del consum, el de les llars va moderar sis dècimes el seu creixement anual, fins a l'1,4%, mentre que el de les institucions sense finalitats de lucre va avançar quatre dècimes menys que en el trimestre anterior, fins al 0,1%. Al mateix temps, la despesa de les administracions públiques va desaccelerar el seu augment anual dues dècimes, des del 2,2% al 2%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook