Les organitzacions actuals viuen immerses en un entorn que s'anomena VUCA. El concepte va ser forjat a la dècada dels noranta pels soldats nord-americans i respon a l'acrònim anglès format pels termes Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) i Ambiguity (A). Es caracteritza per ser un escenari en el qual les empreses es veuen obligades a adaptar-se als continus canvis que afecten la seva programació estratègica i les seves rutines professionals. Veiem a què fan referència cadascuna de les paraules que conformen VUCA:

- Volatilitat: fa al·lusió a la gran quantitat de canvis produïts, així com a la velocitat en la qual se succeeixen. Els reptes són inesperats, inestables i de durada incerta.

- Incertesa: es refereix a la incapacitat per predir les situacions o el curs dels esdeveniments que es van donant. Dificulta la definició d'estratègies, projectes i pressupostos. Es fa difícil saber a què ens enfrontem per aprofitar les oportunitats i cobrir-nos davant les adversitats.

- Complexitat: es tracta de la dificultat per entendre i gestionar el context o per distingir entre causa i efecte. Per exemple, per a moltes empreses pot resultar molt complex afrontar les novetats tecnològiques, generacionals, d'implantació en nous llocs, etc.

- Ambigüitat: al·ludeix a la complicació de comprendre les relacions entre els diferents elements que estan presents o que formen part de l'entorn. Un mateix fenomen pot tenir diferents interpretacions i és fàcil de confondre.

No adaptar-se als canvis sempre és un risc, però a la realitat actual de les empreses pot significar, directament, desaparèixer. Pot semblar que exagero, però posaré tres exemples:

- Kodak; malgrat que Kodak va ser un dels primers fabricants de càmeres digitals, no va apostar per aquest format fins que va ser massa tard, tement que l'absència de rodet per a aquestes noves càmeres perjudiqués el seu negoci de pel·lícula fotogràfica.

- Nokia: va ser la clara dominant del mercat de la telefonia als anys noranta, però amb l'arribada dels smartphones Nokia no va saber adaptar el seu sistema operatiu anomenat Symbian ni preveure que aquest seria el nou producte estrella del sector.

- Olivetti. La marca de màquines d'escriure va saber estar a l'avantguarda del desenvolupament tecnològic. Va fabricar calculadores elèctriques, va desenvolupar el primer ordinador de taula (abans que Apple) i va llançar al mercat el primer netbook de la història. Però per conservar el monopoli dels seus productes va desenvolupar programaris tancats, incompatibles amb altres ordinadors i generant enormes costos per als seus clients.

Aquestes són tres empreses que no van saber moure's en aquest entorn. De fet, si hi ha mil·lenials llegint aquest article, potser ni coneixen les marques. L'entorn VUCA està generant un nou paradigma empresarial caracteritzat pel sorgiment de professions noves, la detecció de nous talents, l'autoempleabilitat dels individus i la diferenciació i especialització de les empreses. En aquest nou escenari laboral dinàmic, canviant i global, la capacitat de reacció davant els esdeveniments és molt més important que la mateixa planificació.

La solució per adaptar-se a aquest nou entorn pot passar per les mateixes sigles: V (Visió), U (Entesa-Understanding), C (Claredat) i A (Agilitat), les quals es poden reflectir en les següents accions:

- Aprenentatge i reciclatge continu.

- Triar curosament els líders, optant per persones amb el perfil de knowmads.

- No estancar-se i tenir una perspectiva de futur expansiva.

- Ser flexible, tenir actitud i diferenciar-se de la competència.

- Avalar models de gestió que permetin la simplificació de processos i l'estudi en temps real de les principals KPI's de l'empresa.

- Sobretot, escoltar els clients.