29 de maig de 2019
29.05.2019
Diari de Girona

Declaració de la renda: Quan m'ingressen la devolució?

Hisenda no sol trigar més d'un mes en complir amb les devolucions, encara que hi ha excepcions

29.05.2019 | 17:23
Declaració de la renda: Quan m'ingressen la devolució?

Molts contribuents es pregunten quan rebran en els seus comptes la devolució de l'Agència Tributària, si aquest és el resultat final.

Hisenda sol començar a realitzar les devolucions de la Declaració de la Renda 48 hores després de començar la campanya. No obstant, l'Administració disposa d'un termini de sis mesos des de l'1 de juliol per tancar les devolucions. En general, com més aviat es presenti la declaració, abans es percep l'import que correspongui.

Devolució Renda 2018: Quant tarda Hisenda a pagar un cop confirmat l'esborrany?

Si la declaració surt a tornar, Hisenda no triga més d'un mes a ingressar al contribuent, per via del compte bancari facilitat en els seus documents, la quantia de la devolució. La realització de la declaració de la renda per mètodes telemàtics, com l'esborrany a través d'Internet i el programa REN0, contribueix a agilitzar el procés i rebre amb més aviat els diners. No obstant això, és molt recomanable comprovar i confirmar totes les dades de l'esborrany i confrontar-amb els enviats. El termini, sempre aproximat, per rebre la devolució si s'ha presentat la declaració mitjançant l'esborrany és d'un mes.

La llei estableix que el termini legal d'Hisenda per a la devolució no ha de superar els sis mesos, de manera que el contribuent ha de percebre l'import abans de final d'any. A més, si es sobrepassen aquests sis mesos, l'Agència Tributària està obligat a incloure en la devolució l'anomenat interès per demora.

Quan comença a tornar Hisenda?

Si la quantia de la devolució excedeix els 3.000 euros, és probable que Hisenda tardi més d'un mes en procedir a l'ingrés al contribuent. La raó sol consistir en que els serveis tributaris estiguin desenvolupant comprovacions complementàries de les dades presentades pel contribuent. Les modificacions derivades del canvi d'estat civil, com la separació de béns, o documents que acreditin degudament deduccions a què es té dret són les situacions que poden dilatar la devolució.

El declarant pot interessar-se per l'estat de tramitació de la seva declaració a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, introduint el DNI o NIF i el número de referència o el resultat de la declaració que figura a la casella 601. Així mateix, és possible consultar l'estat de la devolució.

Declaracions a ingressar: Es pot fraccionar o ajornar el pagament

Si la declaració de la renda ha sortit a ingressar, has de saber que hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament i, en algunes ocasions, fins i tot d'ajornar-lo. L'opció de fracció és molt senzilla: la quota es divideix en dos pagaments, el primer del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, ja sigui en efectiu, amb càrrec en compte, o per domiciliació bancària i el segon , el 40% restant, fins a novembre de 2019.

L'opció d'ajornament és una mica més complicada ja que l'Agència Tributària sol·licita documentació que demostri que la persona no pot fer front al deute per una mala situació econòmica. A més, amb aquesta opció Hisenda cobra un interès del 5%. Normalment s'arriba a un acord amb el fisc en on es fixa un pagament mensual i una data límit.

Si el deute és superior a 6.000 euros, l'Agència Tributària pot sol·licitar un aval i, si no es compleixen els pagaments acordats, pot anul·lar l'ajornament i iniciar un procediment de constrenyiment amb el que pot arribar a embargar els béns i un recàrrec de fins un 35%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook