El Producte Interior Brut (PIB) català va créixer un 2,1% durant el primer trimestre de l'any en relació als primers tres mesos de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Això és tres dècimes més que la taxa interanual del trimestre precedent, que va ser d'un 1,8%. Segons l'Idescat, el creixement es va produir gràcies a la demanda interna, que va augmentar un 2,1%, i malgrat la desacceleració de les exportacions, que van registrar una taxa negativa aquest trimestre (-1,1%). L'evolució de l'economia catalana durant el primer trimestre va situar el creixement del PIB a Catalunya per sota de la mitjana espanyola (2,4%), tot i que sis dècimes per sobre de l'Europa dels 28.

D'altra banda, la taxa de variació intertrimestral del PIB català (0,6%) i va mostrar un repunt de dues dècimes respecte al trimestre anterior i es va situar equidistant entre el creixement espanyol (0,7%) i el de la UE-28.

El creixement de l'economia catalana durant els primers tres mesos del 2019 es fonamenta en la demanda interna, que augmenta un 2,1%, tot i que menys que el quart trimestre de l'any passat, quan l'increment va ser del 2,4%. Quant a l'anàlisi dels seus components, destaca la desacceleració del consum de les llars (1,1%) i el repunt del consum de les administracions públiques (2,8%) en el primer trimestre de l'any. La formació bruta de capital modera sis dècimes el seu creixement respecte al trimestre anterior, però es manté com el component de la demanda interna més dinàmic (4,1%). Segons l'Idescat, el comportament de la inversió s'explica per l'evolució favorable dels béns d'equipament (4,5%) i la inversió en construcció (3,8%).

Pel que fa la indústria, es van registrat unes taxes de creixement interanual negatives, amb un descens de vuit dècimes, per segon trimestre consecutiu. Tot i així, millora respecte el trimestre anterior (-2,4%). Els indicadors de producció industrial mostren entre les branques més dinàmiques d'aquest trimestre la fabricació de begudes (24,2%), la distribució d'aigua (12,6%) o la fabricació d'altres materials de transport (11,8%).