El departament d'anàlisi de Bankinter creu que els bancs espanyols acabaran cobrant als particulars pels dipòsits, encara que ha reconegut la seva «complexitat comercial».

«Que la matèria primera de la banca valgui zero no és un escenari raonable. Ja s'observen mesures de control de costos o reestructuracions per pal·liar en bona mesura o parcialment el mal que als ingressos fan els tipus tan baixos», van assenyalar.

No obstant això, davant les previsions que aquesta situació es mantindrà en el temps, els experts de Bankinter creuen que la banca haurà de fer «virtut de la necessitat», si bé l'escenari ideal seria que el Banc Central Europeu (BCE) retirés el tipus negatiu del 0,4% a la facilitat de dipòsit, pel fet que «fa moltíssim mal».

De fet, van calcular que els tipus negatius li costen a la banca entorn de 7.500 milions d'euros anuals per l'excés de liquiditat amb el qual es queden després de complir amb els requisits de capital i atendre les necessitats d'inversió.

«No té sentit penalitzar el sector financer d'aquesta forma i que el sector no transmeti aquest cost. Acabarà passant», van subratllar, encara que van assenyalar que algunes institucions, depenent de la seva política, ja estan començant a cobrar pels dipòsits a grans clients. «Això tothom ho sap», van sentenciar.

«El problema és que quan a un particular li dius que li vols cobrar per un dipòsit et diuen bucaner. A Espanya encara és ràpid, però la lògica dels esdeveniments portarà a això», van avisar.

Estalvis pobres en les fusions

D'altra banda, respecte a les fusions entre bancs, el departament d'anàlisi de Bankinter va afirmar que aquests processos permeten estalviar costos, però també consideren que generen una pèrdua de negoci.

«Totes les fusions cal implantar-les, i arribar a la rendibilitat que et permeti cobrir el cost de capital cada vegada es fa més complicat. La capacitat per reduir costos mitjançant oficines o plantilla es minva», van explicar. En la seva opinió, el major inconvenient és la regulació.

En aquest ordre de coses, els analistes veuen en la regulació el major obstacle per dur a terme les fusions transfrontereres, ja que «limiten la capacitat de maniobra».

Els experts de Bankinter van demanar avançar en la unió bancària, per a la qual consideren que encara cal «caminar un camí ampli», sobretot pel que fa a la consecució d'una regulació, supervisió i fiscalitat homogènia.