Els espanyols van gastar una mitjana de 1.369,5 euros en assegurances l'any 2018, 11,7 euros més que el 2017 (+ 0,86%), segons l'informe El mercat espanyol d'assegurances el 2018, elaborat pel servei d'estudis de Mapfre i publicat per la Fundació Mapfre. Per persona, la despesa en assegurances de no vida va créixer un 3,35%, fins als 752,7 euros, la qual cosa va compensar una retallada del 2% en el desemborsament d'assegurances de vida, fins a 616,8 euros per usuari.

La major despesa en productes d'asseguradores es va registrar a Madrid, amb 1.631 euros per persona, seguida d'Aragó (1.434,6 euros) i Catalunya (1.408,7 euros). Per contra, va ser menor a Ceuta i Melilla, amb 665,4 euros, Múrcia (775,6 euros), Canàries (735,5 euros) i Extremadura (822,9 euros).

El conjunt de la indústria asseguradora espanyola va ingressar un total de 64.377 milions d'euros a l'exercici 2018, un 1,5% més que l'any anterior, que representa el 5,33% del Producte Interior Brut (PIB), davant del 5,44% de 2017.

L'augment de primes es va produir gràcies al bon comportament del negoci no vida, que va créixer durant cinc anys consecutius per la recuperació de l'activitat econòmica i la major capacitat de consum d'empreses i llars.

En concret, el negoci de vida va tancar l'exercici amb una caiguda de l'1,4%, fins a 28.995 milions en primes, a causa de «la persistència de l'entorn de baixos tipus d'interès», tot i que en estalvi gestionat es va mantenir un creixement positiu, augmentant les provisions tècniques de l'assegurança de vida en un 2,6%, davant del 3,3% de 2017.

De la seva banda, les assegurances de no vida van incrementar les seves primes un 4%, fins a 35.382 milions d'euros, ja que aquest segment va continuar beneficiant-se del bon comportament econòmic. La ràtio combinada per a les assegurances de no vida va millorar lleugerament l'any passat, fins a situar-se en el 93,7%, davant del 94% de 2017.

L'informe destaca l'evolució de les assegurances de salut, que van créixer al major ritme en gairebé una dècada (+5,6%, fins a 8.524 milions), i preveu que el 2019 les entitats asseguradores incrementin els serveis als seus clients enfocats cap a la salut digital, fomentant l'ús d'apps mòbils o de targetes sanitàries digitals. Tot i això, la branca d'automòbils segueix sent la que acumula el major volum de primes, amb una quota del 31,5% al no vida (11.135 milions).

Les inversions de les entitats asseguradores van augmentar un 1,1% a l'exercici 2018, fins als 295.287 milions d'euros, de les quals el 55,1% correspon a actius de deute públic i el 20,6% a renda fixa corporativa. Per la seva banda, les inversions en renda variable «sembla que han iniciat un procés de recuperació», fins a arribar al 5,2% el 2018, màxim dels últims deu anys. Des del punt de vista de la seva estructura i dinàmica de competència, l'informe assenyala que el sector assegurador espanyol ha experimentat un progressiu procés de concentració que pot observar-se en la disminució del nombre d'entitats en operació i en l'anàlisi dels índexs Herfindahl i del CR5.