Només el 2% de les companyies a escala global afirma haver digitalitzat completament els seus processos de compres, segons un informe sobre la transformació digital en compres elaborat per Jaggaer, que apunta que més d'un 20% de les companyies segueix utilitzant fax i paper en les seves operacions. L'estudi Transformació digital en compres: en quin punt estem? revela que el 83% de les companyies admet no estar aprofitant al 100% el potencial d'automatitzar els processos de compres, encara que la majoria d'elles disposen ja del nivell tecnològic necessari per aplicar-ho. En aquesta línia, la companyia de gestió de compres va afegir que el 2019 el 54% de les companyies ja han iniciat almenys els processos estàndard de digitalització i automatització dels processos de compra i un 23% ja ha digitalitzat la majoria dels processos. No obstant això, un 21% de les empreses segueix depenent del fax i el paper.

Per altra banda, l'estudi estableix que el 50% dels professionals de compres afirma que els seus coneixements digitals «estan actualitzats» o «són excel·lents», però afegeix que preocupa que, alhora, l'altra meitat tingui coneixements «inexistents» o «amb necessitat de millora», situació que no ha canviat en els dos anys transcorreguts des de l'anterior enquesta.

Així mateix, afegeix que el nivell d'integració tampoc ha progressat en els últims dos anys, com reflecteix el fet que el 30% de les organitzacions no integri les dades dels processos upstream i downstream, el 54% ho faci manualment i només el 16% hagi automatitzat la integració de les dades d'extrem a extrem ( end-to-end).

Altres conclusions a les quals arriba l'informe són que l'analítica predictiva, l'internet de les coses (IOT) i l'automatització de processos robòtics (RPA) encapçalen la llista pel que fa a prioritats d'inversió, així com que, en la majoria dels casos, les organitzacions fan referència a la manca de pressupost i la manca de coneixements necessaris en matèria de tecnologia de la informació com a raons de la manca de progrés.

«L'informe identifica la manca de pressupost i les habilitats de TI necessàries, la manca d'avenços en la integració de dades, així com la manca de coneixement digital entre els mateixos professionals de compres com alguns dels obstacles més importants per progressar», va destacar el conseller delegat de Jaggaer, Robert Bonavito, que va afirmar que la majoria de les organitzacions estan perdent «una gran oportunitat per augmentar la seva eficiència i competitivitat».