En què consisteix «Programa tu cuenta» i quins avantatges aporta al client?

És una nova funcionalitat dins l’app que té com a objectiu ajudar els clients a gestionar el seu dia a dia, automatitzant certes accions mitjançant regles simples que d’una altra manera requeria haver d’estar pendents per realitzar-les manualment. Amb aquestes regles hem cobert dues necessitats que ens traslladaven els clients: gestionar fàcilment els diners del compte i traslladar diners d’un compte a l’altre i accionar l’estalvi de manera fàcil.

Heu fet proves amb els clients per valorar el seu feedback?

Hem realitzat test amb clients abans d’obrir l’eina per veure com responien a la idea i després, amb les regles ja construïdes. El feedback sempre ha estat molt bo, de fet ens demanen més regles i ens aporten idees sobre les que ja hi són.

Quines són les més utilitzades?

Tant la del saldo mínim com la de l’arrodoniment són les més utilitzades per part dels clients que ja han activitat les regles.

Com és el procés de disseny d’una eina d’aquestes característiques?

A partir d’una idea la desenvolupem amb l’equip d’experiència de l’usuari i es realitzen prototips que testem amb els clients. Quan es té clar per on es vol anar es treballa amb la viabilitat tècnica i en els dissenys per definir el producte. Quan el servei està desenvolupat per poder fer una prova pilot, s’obre a un grup reduït de persones (treballadors) per veure els possibles casos que tenim i les coses que no s’han tingut en compte. La millorem fins que està llesta pels clients i amb el seu feedback es va reconstruint per millorar-la.

Com complementa la resta d’eines que BBVA ja ha desenvolupat com BBVA Bconomy?

Bconomy és una anàlisi de l’estat de la salut financera dels clients. Amb això el client sap que ha d’estalviar però fins ara no tenia les eines per accionar aquests plans d’estalvi. «Programa tu cuenta» és la peça que faltava per poder completar l’experiència i aconseguir els seus objectius d’una manera simple i sense esforços.

Perquè té BBVA aquesta línia de treball basada en l’estalvi? És una demanda dels clients?

Un dels motius de més estrès de les persones en general són els diners i fer front als imprevistos. Nosaltres posem a disposició del client la informació sobre els seus ingressos i les seves despeses i les eines perquè pugui estalviar si ho desitja, però ell decideix si ho vol fer o no.

Quins altres llançaments teniu previstos?

Aviat inclourem més possibilitats per cobrir necessitats de gestió del dia a dia i també noves maneres d’estalviar de forma automàtica.

Forrester ha valorat en el seu últim informe aquest tipus de serveis, en especial «Movimientos previstos» i «Bconomy», quins són els propers passos per mantenir aquest nivell?

Seguim treballant en la creació d’experiències basades en dades per poder donar resposta a les necessitats dels clients i posar a la seva disposició tota la informació necessària perquè puguin prendre millors decisions en el seu dia a dia. Actualment treballem per conèixer què és rellevant per cada client i ser nosaltres els que de manera proactiva l’ajudem a anticipar-se a les decisions. «Programa tu cuenta» és part d’aquesta experiència self driven. Aquesta és la línia en la qual estem treballant conjuntament amb BBVA Data & Analytics i en la qual creiem que encara tenim molt per fer, però definitivament és diferencial i estem fent els passos correctes.