17 de agost de 2019
17.08.2019
Diari de Girona
ÚLTIMA HORA
El jutge de vigilància penitenciària retira el tercer grau als polítics presos

El Govern revisa 8.500 pensions de jubilació procedents del temps parcial

El TC va declarar inconstitucional i nul el mètode per computar els períodes de cotització

17.08.2019 | 01:03
El Govern revisa 8.500 pensions de jubilació procedents del temps parcial

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) està aplicant i als criteris del Tribunal Constitucional (TC) tant a les sol·licituds de pensió que es presentin amb índex de parcialitat com a les ja reconegudes per feina a temps parcial, i la resolució encara no és ferma en via administrativa. L'INSS revisarà d'ofici prop de 8.500 pensions de les ja reconegudes i sense resolució ferma, de les quals prop de 2.200 es poden veure incrementades al voltant d'un 4%.

La resta mantindrà l'import reconegut inicialment: prop de 3.500 no tindran increment de quantia per haver aconseguit inicialment el 100%; aproximandament 800 no pujaran perquè la parcialitat de la jornada era del 67% o superior, i prop de 2.000 no notaran pujada per percebre complement a mínims.

Aquestes xifres s'han calculat a partir de les dades estadístiques de 2018. Segons Treball, el 24% de les persones que sol·liciten la pensió de jubilació acrediten treballs a temps parcial en algun moment de la seva vida laboral.

La decisió del TC declarava inconstitucional i nul el mètode per computar els períodes de cotització a temps parcial a efectes de determinar la quantia de la pensió de jubilació. Aquesta fórmula, vigent des de 1998 i adaptada el 2014, està recollida en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

L'Alt Tribunal considera injustificada la doble penalització que suposa l'actual fórmula de càlcul en el dret a la jubilació dels que han treballat a temps parcial. Segons la sentència, es penalitza la forma de computar els períodes treballats parcialment, quan ja les bases de cotització que es prenen per calcular la pensió són inferiors a les que corresponen a temps complet, ja que es corresponen als salaris a temps parcial.

A més, el tribunal entén que es produeix una discriminació indirecta per sexe, atès que l'ocupació a temps parcial la tenen majoritàriament les dones. Amb dades de 2018, el 63% de les jubilacions a temps parcial van correspondre a dones i només el 37% a homes.

Treball destaca que l'INSS «ha adaptat en temps rècord» els aplicatius informàtics de reconeixement de la pensió de jubilació. Des de la publicació de la sentència al BOE dilluns passat s'aplica la nova fórmula tant per al càlcul de les noves sol·licituds de pensió amb cotitzacions a temps parcial com per a la revisió de les ja reconegudes.

«La complexitat del procés era que la nova forma de càlcul implica un tractament diferent a com es venia fent dels dies cotitzats computables per al percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió en els casos d'ocupació a temps parcial. Els dies que fins ara es computaven -reduïts en funció de la parcialitat de cada supòsit i incrementats posteriorment amb l'aplicació del coeficient 1,5- passen a computar com a dies naturals », explica.

Treball assenyala, a més, que també calia completar els desenvolupaments necessaris perquè la base de dades de pensions permetés dur a terme la revisió dels expedients amb resolució no ferma en via administrativa, modificant el criteri de còmput de dies cotitzats en tots aquests supòsits.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook