El negoci generat per l'activitat de formació a distància va mantenir una tendència de creixement durant el bienni 2017-2018, registrant unes taxes de variació anuals que es van situar al voltant del 7% i aconseguint un valor de mercat de 1.500 milions d'euros al tancament de 2018, segons l'Observatori Sectorial DBK d'Informa.

Les universitats i les escoles de negocis van obtenir uns ingressos de 705 milions d'euros, un 10,2% més que a l'exercici anterior, arribant a representar el 47% del mercat total. Només les universitats van xifrar els seus ingressos en 555 milions d'euros. D'aquesta xifra, la meitat correspon a les universitats privades no presencials, els ingressos de les quals van créixer un 20%.

Pel que fa al nombre d'alumnes matriculats en graus i màsters a universitats no presencials, en el curs 2017/2018 es va arribar als 235.000, un 1,1% més que el curs anterior. La xifra representa a més el 15,7% del nombre total d'estudiants a universitats espanyoles.

Pel que fa a altres grups d'empreses, com companyies especialitzades en formació i consultoria, han registrat en els últims anys un creixement més moderat, amb augments situats al voltant del 4% i 5%. Al tancament de 2018, la facturació va superar els 795 milions d'euros.

La participació dels ingressos per formació a distància generats per universitats privades i escoles de negoci sobre el conjunt dels ingressos per formació en general mostra una evolució a l'alça, arribant a representar el 21,5% el 2018, sis punts percentuals més que el 2014.

Previsions optimistes

De cara al futur es preveu que es produeixi un impuls per la creixent demanda de formació en la modalitat a distància, amb un augment i millora dels programes tecnològics. D'aquesta forma, la previsió és un creixement d'entre un 6% i un 7% anual en el període 2019-2020.