El Banc Financer i d'Estalvis (BFA), propietat al 100% del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), ha elevat la seva participació a Bankia fins al 61,783%, comptant actualment amb la titularitat de 1.896,44 milions d'accions de l'entitat, 5.630.000 títols més que fa un any. Segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el FROB ha elevat un 0,8% la seva participació a Bankia en un any, a causa de l'execució de sentències relatives a la sortida a borsa, així com d'acords per evitar o posar fi a plets que impliquin que els accionistes tornin els seus títols, que passen així a ser titularitat de BFA.

BFA ha notificat que el passat 31 d'agost va arribar una participació del 61,783% a Bankia, després d'elevar pràcticament mes a mes el seu paquet, que un any abans representava el 61,291% del total de títols. Respecte un mes abans, BFA té ara 53.356 accions més. No obstant això, el valor borsari d'aquest paquet s'ha reduït gairebé a la meitat en un any, a causa de la caiguda de l'acció de Bankia durant aquest període. En tot cas, cal destacar que la sortida a borsa de Bankia, que es va produir el juliol de l'any 2011, ha donat lloc a una sèrie de procediments civils.