El nombre de companyies qualificades com a innovadores pel Ministeri d'Economia se situa en 2.296, la qual cosa suposa el 0,2% del conjunt del teixit empresarial espanyol, encara que només inclou les companyies que ho sol·liciten i compleixen amb els requisits, segons un estudi elaborat per Informa D & B, companyia filial de Cesce.

Si es fa una anàlisi per sectors, el 33% es dedica al sector industrial, un 27% als serveis empresarials i un 23% a les comunicacions. Més de la meitat de les empreses innovadores (el 51%) desenvolupa activitats tecnològiques i, d'aquestes, 1.173 empreses, el 63%, opera en serveis d'alta tecnologia o de punta.