14 de desembre de 2019
14.12.2019
Diari de Girona

Actuar ara per estalviar en l'impost de la renda

Els experts consideren que l'última part de l'any és un molt bon moment per intentar rebaixar la factura de la posterior declaració de l'IRPF de 2019 Els propietaris d'immobles llogats poden aprofitar els darrers dies de l'any per realitzar inversions que després es podran acabar deduint

14.12.2019 | 00:50
Decisions preses ara podrien ajudar en la declaració de la renda.

Els experts del Consell General d'Economistes, els tècnics d'Hisenda de Gestha i els assessors fiscals de AEDAF defensen que l'última part de l'any pot ser un bon moment per intentar rebaixar la factura de la declaració de l'IRPF de 2019, quelcom per al que ofereixen deu consells:

1. Realitzar aportacions a plans de pensions o plans de previsió assegurats, fins a un màxim de 8.000 euros, sempre que no superin el 30% dels rendiments de la feina i activitats econòmiques. També poden realitzar-se aportacions al pla de pensions del cònjuge fins a un màxim de 2.500 euros. La desgravació canvia en funció dels ingressos de contribuent.

2. Augmentar la inversió en el pagament del préstec de l'habitatge habitual, sempre que s'adquirís abans de l'1 de gener de 2013, fins a un màxim de 9.040 euros, ja que gaudeix d'una deducció del 15% de la quantitat aportada.

 3. Les quotes sindicals, de partits polítics, col·legis professionals, ONGs o fundacions gaudeixen de deduccions o minoracions.

4. Els contribuents que inverteixin en la subscripció d'accions a empreses de nova creació poden deduir-se un 30% de la quantitat aportada en la seva quota estatal de l'IRPF, fins a una base màxima de 60.000 euros.

5. Les persones de 65 anys estan exemptes de tributar els guanys obtinguts en vendre el seu habitatge habitual, així com en desprendre's de qualsevol bé o dret si els fons es reinverteixen en una renda vitalícia.

6. Els propietaris d'immobles llogats poden aprofitar els últims dies de l'any per a realitzar inversions que després es podran deduir. Els experts també recomanen llogar els habitatges com a residència habitual, en lloc de com a habitatge de temporada o despatx, perquè d'aquesta manera poden beneficiar-se d'una reducció del 60%.

7. La tributació dels guanys obtinguts per la venda d'un habitatge queda neutralitzada si posteriorment es reinverteixen en un altre habitatge que sigui la residència habitual.

 8. Els guanys patrimonials (per exemple, per la venda d'un habitatge) poden compensar-se amb pèrdues (per exemple, per venda d'accions) del mateix exercici o d'altres anteriors si estan pendents.

9. Els rendiments dels plans d'estalvi a llarg termini estan exempts de tributació, sempre que l'aportació no excedeixi dels 5.000 euros anuals i es romangui almenys 5 anys.

10. Els contribuents que mantinguin contractes d'arrendament que siguin anteriors a l'any 2015 i tinguin rendes inferiors a 24.107,2 euros podran aplicar-se la desapareguda deducció per lloguer d'habitatge habitual, que permet deduir un 10,05% de les rendes satisfetes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook