09 de gener de 2020
09.01.2020

El salari dels empleats a Espanya millora, però creix la bretxa amb directius

L'empleat ras va percebre uns 23.250 euros bruts anuals, per 42.929 euros dels comandaments intermedis i 84.773 euros dels directius

09.01.2020 | 12:54

Els empleats van recuperar l'any passat el poder adquisitiu que tenien el 2007, abans de l'esclat de la crisi, i el seu sou va créixer el 2019 un 1,89%, encara que ho va fer en molta menor mesura que el dels directius (+4,58%) i comandaments intermedis (+3,43%), de manera que s'accentua la bretxa salarial.

Així ho posa de manifest l'informe "Evolució salarial 2007-2019", elaborat per l'escola de negocis EADA i per la consultora ICSA Grup a partir de l'anàlisi de dades salarials de més de 80.000 empleats per compte aliè a Espanya.

Si es divideix els treballadors de les empreses en aquestes tres categories salarials, l'empleat ras va percebre de mitjana a Espanya uns 23.250 euros bruts anuals, per 42.929 euros dels comandaments intermedis i 84.773 euros dels directius.

El president d'ICSA Grup, Ernest Poveda, ha assegurat que la desigualtat dels augments salarials s'explica, entre altres raons, per l'absència d'una retribució variable als empleats.

En aquesta línia, el professor d'EADA Jordi Costa ha animat a implantar variables també a aquesta categoria laboral, ja que aquest tipus de mesura permetria augmentar sou en èpoques de bonança i afrontar els períodes de crisi, ja que "quan les coses no van bé, no es pagaria variable", ha apuntat.

Tot i que el sou de l'empleat creix menys que el dels seus caps, la seva remuneració a penes va créixer el 2018 un 0,11%, fins els 22.819 euros, de manera que el 2019 la pujada salarial ha estat molt més gran.

Poveda ha explicat l'augment salarial produït el 2019 en la categoria més baixa per qüestions com l'augment del salari mínim interprofessional a 900 euros.

Ha precisat que els directius van guanyar l'any passat 3.715 euros bruts anuals més que el 2018, per 1.422 dels comandaments intermedis i amb prou feines 431 euros més dels empleats, una "falta d'equitat" que fa que "s'aprofundeixin les desigualtats", i ha alertat que aquesta bretxa salarial, a mig i llarg termini, "no afavoreix ningú".

L'informe fa també balanç des del 2007, i apunta que des d'aquest any la inflació s'ha incrementat un 17,40%, mentre que el salari dels empleats ha crescut un 18,69%, la qual cosa suposa que des del 2007 l'empleat ha guanyat 1,29 punts de poder adquisitiu.

"Es tracta d'una dada important, però no és suficient. No hi ha corresponsabilitat entre la creació de riquesa i la distribució de les rendes salarials", ha alertat Poveda.

Pel que fa a comandaments intermedis, han guanyat 5,95 punts de poder adquisitiu des de 2017, per 5,99 punts en el cas dels directius.

El professor Jordi Costa ha assegurat que el salari dels empleats ha crescut una mica més que els preus des de 2007 gràcies en part "a la baixa inflació" dels últims anys, i no tant a les pujades salarials experimentades.

Per comunitats, la que millor paga als seus directius és Madrid, amb 89.873 euros de mitjana, i Catalunya ocupa el segon lloc (86.694 euros). Madrid també lidera el rànquing de remuneracions de comandaments intermedis, amb 45.511 euros, i el segueix Catalunya amb 43.902 euros.

En canvi, Navarra és la comunitat on més cobra un empleat, uns 25.666 euros bruts l'any, segons l'informe, i Madrid ocupa el segon lloc, amb 24.648 euros.

L'informe també fa una menció específica a Catalunya per matisar que, enfront de la tendència general, en aquesta comunitat els sous de les tres categories analitzades van experimentar variacions similars al 2019, ja que els directius van guanyar un 2,15%, els comandaments un 2,31% i els empleats un 2,27% més.

Per sectors, els treballadors de la indústria són els millors pagats a Espanya, amb 27.332 euros l'any, superant els de banca i assegurances, amb 26.807 euros.

La construcció ocupa el tercer lloc, amb 21.227 euros, i el turisme i els serveis experimenta una evolució a la baixa i la mitjana de remuneració baixa fins als 20.791 euros, una caiguda que també viu el sector de el comerç, on el salari mitjà baixa fins els 17.401 euros.

En aquesta línia, Poveda ha advertit que les conseqüències negatives de la precarització dels sous en un sector clau per a Espanya com el turisme.

En el nivell dels directius, els millors pagats (92.478 euros) estan empleats en banca i assegurances, i també treballen en aquest sector els comandaments intermedis que més cobren, amb 48.796 euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook