Girona recula en edificació. La província ha registrat un 31,9% menys de superfície visada que el 2018. Segons l'informe anual de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), l'espai dedicat a la construcció ha patit un important descens durant l'any passat, motivat per la manca de projectes de gran envergadura. Tanmateix, en l'àmbit concret de l'habitatge, les últimes dades facilitades pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona reflecteixen una crescuda del 16% de vivenda acabada, arribant fins als 1.795 habitatges el 2019.

Les dades de l'estudi del Col·legi d'Arquitectes revelen que la superfície visada (és a dir, acreditada per al compliment de la normativa per part d'un Col·legi professional) durant el 2019 va ser de 592.000 metres quadrats, mentre que el 2018 aquesta va enfilar-se per sobre dels 800.000 metres quadrats. Segons el president de la Demarcació de Girona del COAC, Marc Riera «el 2018 va ser un any excepcional i cinc grans projectes de més de 10.000 metres quadrats, van representar gairebé 300.000 metres quadrats de superfície. Si no es tinguessin en compte aquests metres a les dades del 2018, s'haurien visat 569.362 metres quadrats, una xifra molt propera al valor de 2017 i 2019».

Obra nova i rehabilitació

L'informe del COAC també indica que el número d'habitatges visats va ser d'1.461 el 2019, un 18% menys que els 1.795 registrats el 2018. No obstant això, segons el Col·legi d'Aparelladors, a Girona es van acabar més edificis l'any passat que no pas l'anterior: concretament la pujada va ser del 16%, passant de 1.549 a 1.795, incloent-hi tant habitatges d'obra nova com rehabilitats.

Pel que fa als usos, els arquitectes van assenyalar que la província viu un decreixement general. El visat de les construccions que no estan destinades a l'habitatge (edificacions relacionades amb al comerç, l'educació, l'hostaleria i la indústria) van caure més d'un 52% el 2019, mentre que els destinats a les vivendes van patir una davallada del 18%, situant-se en un total de 413.345 metres quadrats.

Obres petites

Pel que fa al nombre total d'expedients visats, durant el 2019 se n'han registrat 2.012, xifra que representa un augment del 0,4% respecte al 2018. Aquests expedients mostren que el 50% de projectes visats corresponen a obres de menys de 500 metres quadrats, el 34% a obres d'entre 500 i 3.000 metres quadrats, el 14% a projectes d'entre 3.000 i 10.000 metres quadrats, i el 2% a projectes de més de 10.000 metres quadrats.

El president, Marc Riera, destaca que durant el 2019 es van mantenir el nombre d'expedients, i van augmentar els projectes de poca superfície (menys de 500 metres quadrats).

En paral·lel, l'obra nova va patir un decreixement del 39,8% mentre que els projectes de rehabilitació, la baixada va ser més moderada, i és del 16% respecte l'any anterior. Riera va explicar que «les dades anuals comparades amb l'any anterior són preocupants, ja que des de fa dos anys, aquestes mostren una tendència negativa. Si tenim en compte que el parc edificat està envellit i requereix una actuació urgent, caldria una estratègia generalitzada per a la renovació urbana».

Cau la compravenda

Per altra banda, la compravenda d'habitatges va baixar gairebé un 17% a les comarques de Girona, fins a les 777 del novembre de l'any passat. Del total, 661 eren habitatges de segona mà i 116 nous. A més, 754 eren lliures i 23 protegits, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).