El Tribunal Suprem ha determinat que una empresa "no pot suprimir, limitar ni restringir unilateralment" les vacances de la seva plantilla sota l'"excusa" de causes organitzatives, quan els empleats han pogut disposar lliurement d'aquest període gràcies al seu conveni col·lectiu.

En una sentència coneguda aquest dimarts, la sala del Social falla a favor d'un grup de treballadors fixos discontinus de Valoriza Faculties, que presten els seus serveis a la Universitat de Màlaga, als quals reconeix el dret a agafar aquest període de descans a la seva elecció en tractar-se de la condició més beneficiosa.

Segons el relat de fets, fins al 2015, els 161 empleats disposaven de les seves vacances anuals "sense cap limitació" per part de l'empresa; però, a partir d'aquell any, el conveni col·lectiu va veure "limitada aquesta llibertat d'elecció" en ser Valoriza la que imposava els dies "a la seva conveniència".

Ara la sala avala el criteri de la primera instància i contempla el dret dels treballadors que "han gaudit de les seves vacances a la seva elecció, de forma constant, repetida i reiterada en el temps, sense cap limitació".

D'això resulta "la voluntat inequívoca de l'empresa de mantenir estable i permanentment tal condició, que per això s'ha incorporat a el nexe contractual", prossegueixen els magistrats, que conclouen que aquest benefici "no pot ser" eliminat unilateralment.