15 de febrer de 2020
15.02.2020
Diari de Girona

Els intermediaris financers

15.02.2020 | 01:27
Els intermediaris financers

Els inversors no poden comprar i vendre per ells mateixos valors que cotitzen a mercats organitzats. Per invertir en valors, us podeu dirigir a les empreses de serveis d'inversió (ESI), on l'activitat es desenvolupa específicament en els mercats de valors. També podeu contactar amb una entitat de crèdit (banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit).

La compravenda de valors i la subscripció i el reemborsament de participacions de fons són els serveis més sol·licitats pels inversors. Aquests són els passos que comporten:

Per operar amb valors:

1) Triar un intermediari: entitat de crèdit o empresa de serveis d'inversió (ESI).

2) Obrir un compte de valors amb un intermediari -que pot ser el mateix- a través del que donareu ordres de compra i venda o unes altres.

3) Transmetre les ordres de compra i venda a l'intermediari: els inversors disposen de diverses alternatives per comunicar les seves ordres (telèfon, Internet...).

Per realitzar subscripcions, reemborsaments i traspassos de fons d'inversió:

1) Triar un intermediari: entitat de crèdit o empresa de serveis d'inversió (ESI). Les societats gestores també poden comercialitzar els seus fons directament o mitjançant agents (un model que estalvia comissions, ja que s'elimina un intermediari -l'entitat financera-, és a dir, anem a subscriure el fons amb el propi «fabricant» del producte, no el distribuïdor).

2) Obrir o vincular un compte corrent per a canalitzar els moviments de subscripció i reemborsament. No cal obrir un compte de valors.

3) Transmetre les ordres de subscripció, reemborsament i traspàs a l'intermediari. Poden realitzar-se a les oficines de l'entitat que comercialitza els fons, tot i que cada vegada és més freqüent contractar fons d'inversió a través d'Internet.

En tot cas, és molt important tenir en compte que només les entitats autoritzades poden prestar serveis d'inversió. Per evitar fraus, no s'ha de contractar cap servei d'inversió amb entitats no autoritzades. S'ha de consultar sempre si l'entitat que t'ofereix un servei està autoritzada, per a això hi ha els registres oficials de la CNMV, on s'especifica l'activitat que una entitat pot donar als seus clients.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook