El preu de l'habitatge usat a Espanya va baixar un 2,1% interanual al segon semestre del 2019, quelcom que suposa el primer descens després de cinc anys de pujades continuades i un canvi de cicle «claríssim», segons un informe de Tecnocasa, que situa el preu al nivell de 2011, en 2.297 euros el metre quadrat. Els majors descensos es van registrar a Madrid (3,85%) i Barcelona (3,26%), mentre que Sevilla (5,73%), l'Hospitalet de Llobregat (5,51%), Saragossa (1,39%), Màlaga (2,96%) i València (2,88%), entre d'altres, continuen mostrant taxes de creixement positives. Els experts preveuen, però, que durant el 2020 aquestes ciutats acabaran completant el recorregut que marquen les primeres.

L'Informe sobre el Mercat de l'Habitatge que elaboren el Grup Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) reflecteix la mateixa tendència en la compravenda de pisos (-4% fins a setembre), quelcom que posa fi al cicle expansiu de creixement que va començar el 2013 i situa el mercat en un camí de «normalització».

Una altra dada que avala el refredament del sector és la reducció de les compres per inversió, que se situen en un 26,5%, davant del 30% de 2017, i la sobrevaloració de preus en un 17% dels casos.

L'informe també recull que l'import mitjà de les hipoteques ha baixat un 7%, després de cinc anys de creixement, i que el mercat hipotecari està actuant amb prudència. El 2019, la part de les operacions finançades amb hipoteques va créixer fins a representar el 78%, davant del 22% de les que es van fer al comptat, i la ràtio que van cobrir les hipoteques va baixar del 86% al 72% respecte a l'època de la bombolla immobiliària.

A més, si durant la crisi més del 30% de les hipoteques es feien a clients que tenien un contracte temporal, actualment aquestes només representen un 7,5%, davant el 78% que tenen contracte indefinit.