El producte interior brut (PIB) francès va caure al voltant del 6% el primer trimestre, segons les estimacions publicades ahir pel Banc de França (BdF). L'únic descens trimestral del PIB d'aquesta magnitud en la sèrie històrica s'havia registrat en el segon trimestre del 1968, quan el retrocés va ser del 5,3%, tot i que llavors en els tres mesos següents es va produir una recuperació del 8%. Aquesta davallada es va produir durant les revoltes socials del maig francès de 1968.

L'enfonsament del PIB en el primer trimestre del 2020 està directament relacionat amb els efectes del confinament pel coronavirus, que d'acord amb els càlculs del Banc de França implica una caiguda de l'activitat del 32% en el conjunt de l'economia del país. Aquest descens de l'activitat és particularment intens en la construcció (-75%), en el comerç, els transports, l'allotjament i els restaurants (-65%), així com en la indústria, excloses les indústries agroalimentàries i energètiques (-48 %).