La Seguretat Social ha abonat aquest divendres el primer pagament de l'Seguretat Socialingrés mínim vital La reben aquest mes de juny les llars a qui se'ls va reconèixer d'ofici la prestació, 74.119 famílies arreu de l'Estat espanyol, amb una despesa de 32 milions d'euros. Això suposa una ajuda mitjana de més de 430 euros al mes per llar. A Catalunya, reben d'ofici la prestació 6.140 famílies -4.021 a Barcelona, 1.021 a Tarragona, 727 a Girona i 371 a Lleida-. Es tracta d'aquelles famílies que ja rebien la prestació per fill a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor del 33%.

Segons un comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, arreu de l'Estat les prestacions abonades al juny arribaran a unes 250.000 persones. 114.873 adults i 136.473 menors d'edat. A Catalunya, les 6.140 llars beneficiàries estan formades per 9.467 adults i 12.336 menors.

Pel que fa a les sol·licituds d'aquells a qui no se'ls ha reconegut d'ofici, en els primers deu dies, la Seguretat Social n'ha rebut 344.585, 48.402 a Catalunya. A Barcelona l'han demanat 35.355 llars, a Tarragona 6.357, a Girona 5.036 i a Lleida 1.654. Qui la demani en els tres primers mesos, se li concedirà amb efectes retroactius des de l'1 de juny.