Holaluz, elèctrica fundada per emprenedors gironins, lidera el rànquing ESG Risk Rating, que mesura la sostenibilitat de les empreses cotitzades en funció del seu acompliment ambiental, social i de govern corporatiu en la categoria de companyies elèctriques. Elaborat per Sustainalytics, l'informe, que analitza 189 empreses d'arreu del món, valora l'impacte global positiu d'Holaluz en el medi ambient i l'entorn social i el situa en un nivell «baix de risc» en ESG. L'índex ESG Risk Rating és una de les principals referències en el mercat de capitals. Avalua, en primer lloc, els riscos que afecten la companyia per la seva naturalesa (sector, activitat, exposició pública, etc.) i, en segon lloc, els riscos derivats de la seva gestió (transparència, criteris que regeixen la governança, polítiques d'igualtat, etc.) . Això suposa l'anàlisi de més de 450 dades que donen com a resultat un nivell de risc que inversors d'arreu del món prenen com a variable per invertir o no en una companyia.