La fusió de Bankia i CaixaBank rebrà el vistiplau de les juntes d'accionistes de les dues entitats l'1 i el 3 de desembre, respectivament. Els consells d'administració dels dos bancs es van reunir ahir per aprovar la convocatòria de les assemblees després de rebre el preceptiu informe de l'expert independent (l'auditora BDO) nomenat pel Registre Mercantil de València per valorar l'operació. La firma ha considerat que el canvi d'accions pactat pels gestors «està justificat i que els mètodes de valoració utilitzats i els valors als quals condueixen són adequats». L'Estat, per la seva part, s'ha pronunciat també favorablement a l'operació de forma oficial. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), després d'estudiar-ho amb els seus assessors com el banc d'inversió Nomura, ha assegurat que la fusió «milloraria el valor de la participació indirecta en Bankia i tindria un efecte positiu sobre les perspectives de recuperació d'ajuts en futures desinversions».

Així mateix, ha nomenat Teresa Santero, professora de l'Institut d'Empresa i consellera independent de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) com la seva representant en el consell de la nova CaixaBank postintegració.

La junta de Bankia tindrà lloc l'1 de desembre a les 12 hores al Palau de Congrés de València, on les dues entitats tenen la seva seu social, tot i que es podrà assistir de manera telemàtica. Dos dies després serà el torn dels accionistes de CaixaBank, al mateix fòrum, a les 11 hores i també amb la possibilitat de seguir-se a distància. No s'esperen sorpreses, ja que els accionistes de control de les dues entitats (el Govern a través del FROB, dependent del Ministeri d'Economia, i la Fundació Bancària «La Caixa») són els que han promogut l'operació.

Ajust de plantilla

Els administrats dels dos bancs també han publicat el seu informe sobre l'operació. Confirmen que «després de l'execució de la fusió, l'entitat combinada completarà l'anàlisi dels solapaments, duplicitats i economies d'escala derivades del procés, sense que a aquesta data s'hagi pres cap decisió en relació amb les mesures d'índole laboral que serà necessari adoptar per procedir a la integració de les plantilles».