Un total de 16 empreses van prsentar concurs de creditors durant el tercer trimestre de 2020. La dada, feta pública per l'Institut Nacional d'Estadística, reflecteix una tendència a l'alça respecte al segon trimestre, època de confinament durant la qual hi va haver nou empreses en situació concursal. Tanmateix, la xifra és inferior a les 33 companyies que van trobar-se en aquesta situació durant el tercer trimestre del 2019. Al conjunt de Catalunya es van registrar 242 concursos en empreses entre juliol i setembre, un 54% més respecte al segon trimestre.