La majoria de dones que han trobat feina durant el tercer trimestre ho han fet a temps parcial, mentre que l'increment de l'ocupació masculina ha sigut en gran part a jornada completa. És una de les conclusions de l'informe «Dones i treball» de l'Observatori del Treball i Model Productiu publicat ahir a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i que mostra que el 88% de les dones que s'han incorporat al mercat de treball han trobat una feina a temps parcial, mentre que entre el 85,9% dels homes s'han incorporat a jornada completa. De les 32.500 dones que van trobar feina, 28.600 tenien una jornada parcial. En canvi, dels 63.900 homes ocupats més, 54.900 van poder optar a una feina a temps complet.

L'informe mostra que la pandèmia ha passat factura a la població femenina amb resultats més desfavorables que els homes en gairebé tots els indicadors del mercat de treball: taxes d'activitat i d'ocupació menors, pitjor qualitat de l'ocupació amb més temporalitat i més parcialitat, l'atur és més alt i pateixen més l'atur de llarga durada.

Desocupació desigual

L'atur estimat per l'EPA, intertrimestralment, ha augmentat força entre les dones; en canvi, ha disminuït entre els homes. D'aquesta manera, la taxa d'atur de les dones creix fins al 14,3%, mentre que la dels homes es redueix al 12,2%.

Aquestes dades impliquen que «un volum important de dones que ha buscat feina durant el tercer trimestre no ha trobat ocupació, cosa que ha resultat en un increment de la taxa d'atur», segons l'Observatori.

L'informe assegura que mirant l'increment de la població activa amb increments de 63.100 homes i 67.000 dones entre juliol i setembre, s'observa com la major part dels homes que s'han activat ho han fet ocupant-se (+63.900). En canvi, en les dones l'augment de població activa s'ha repartit entre la feina (+32.500) i l'atur (+34.500).

D'altra banda, la taxa de parcialitat també augmenta i se situa en el 20,6% en el cas de les dones i en el 7,3% en el dels homes. Així doncs, durant aquest tercer trimestre s'accentua la diferència entre ambdues taxes, amb 13,3 punts de distància.

Només dues activitats feminitzades presenten guanys d'ocupació entre juliol i setembre, el comerç al detall amb 36.700 persones ocupades més; i la sanitat i serveis socials amb 21.200 treballadors més. Aquestes dues activitats són les que ocupen més dones i engloben prop d'un terç de l'ocupació femenina a Catalunya, el 30%.