Els últims canvis normatius, tecnològics i de consciència ambiental estan produint un nou auge de l'energia solar centrada en l'autoconsum i l'estalvi energètic. Fruit d'aquesta tendència, estan apareixent a Girona noves empreses com Fotovol, la qual, segons ens explica el seu director, Sergi Illa, s'especialitza en l'assessorament energètic i en el disseny i instal·lació de projectes de generació d'energia fotovoltaica. Així mateix, ens destaca de Fotovol la capacitat multidisciplinar del seu equip, format per enginyers, instal·ladors, advocats i economistes. Això permet a l'empresa ocupar-se de totes les fases de cada projecte: des de la obtenció dels permisos urbanístics i mediambientals necessaris per a l'execució i posterior legalització de cada instal·lació, fins als càlculs d'eficiència energètica, finançament i amortitzacions dels sistemes projectats.

Solucions per a la indústria

La reducció de costos i l'augment de l'eficiència dels materials utilitzats per a la generació d'energia fotovoltaica permeten a les empreses amortitzar projectes de més de 500.000 euros d'inversió en un termini mitjà d'aproximadament cinc anys.

L'atractiu d'aquests números, sumat a la promoció institucional del mercat de l'energia solar a través de subvencions i altres incentius fiscals, fa que cada cop més indústries estiguin interessades a generar la seva pròpia energia, reduint així els seus costos operatius i, en conseqüència, fent el seu negoci més competitiu. Per això, animem les empreses a informar-se de forma específica sobre quin seria el resultat estimat en cas d'incorporar aquests sistemes de generació d'energia. Per facilitar aquesta tasca, des de Fotovol oferim, sense cap tipus de cost ni compromís, la realització d'un estudi energètic i econòmic que permeti a l'empresari valorar què suposaria implementar un projecte d'autoconsum i/o venda d'energia.

Amb casa teva, amb el teu poble

Des de Fotovol no només implementem sistemes fotovoltaics per a indústries, sinó que també oferim els nostres serveis a residències i institucions municipals.

En el cas de projectes residencials, cal en primer lloc tenir en compte que cada casa és un món. És per això que per gaudir d'un òptim sistema de generació d'energia el que cal és fer una visita prèvia de la residència i estudiar amb deteniment les seves possibilitats, assegurant així una instal·lació personalitzada i adaptada a les seves concretes necessitats energètiques i al seu entorn paisatgístic. En relació amb els petits municipis, i en línia amb els valors de Fotovol, també assessorem ajuntaments i altres institucions sobre la possibilitat de constituir comunitats energètiques o altres instruments que permetin generar, distribuir i comercialitzar la seva pròpia energia verda dins l'àmbit local. D'aquesta forma, contribuïm activament a impulsar la independència energètica i la seva conseqüent democratització.

«El nostre departament tècnic acumula més de 20 anys d'experiència en el sector i més de 7 MW de potència instal·lada». Sergi Illa, Director de Fotovol

Què ha portat el vostre equip a iniciar aquest projecte?

Les ganes d'emprendre a través de projectes que tinguin un impacte positiu per a la societat. En aquest cas, el que ens va unir va ser la missió compartida de voler-nos dedicar a la que considerem una de les necessitats més urgents: descontaminar el medi ambient per assegurar a les generacions futures una qualitat de vida similar o millor que la nostra.

També ens ha acompanyat el lloc i el moment. Girona és una zona amb una geografia privilegiada i, en relació amb el sector fotovoltaic, encara li queda molt per fer, així que el potencial que tenim per créixer és alt.

Què defineix Fotovol?

Fotovol és una empresa sostenible en tots els sentits. L'aspecte ecològic és obvi, igual que la solidaritat i l'esperit de democratització de l'energia; però, més enllà d'això, des d'un punt de vista empresarial, apostem per un creixement prudent i basat en la força de treball de tot l'equip, fet que ens permet evitar l'endeutament extern i tractar amb carinyo cada projecte que executem i mantenim. Considerem que la nostra prioritat ha de ser oferir una qualitat excel·lent en el treball, i és per això que el pilar de Fotovol és el seu departament tècnic, que dirigeix un dels socis cofundadors, que acumula més de 20 anys d'experiència en el sector i més de 7 MW de potència instal·lada sota la seva direcció.

Quins objectius s'han marcat com a empresa?

Volem ser l'empresa líder a la província en el sector de l'enginyeria i instal·lació de sistemes fotovoltaics. No ens referim, però, a ser líders en facturació o número de plaques, sinó en qualitat, preu, i satisfacció del client. D'altra banda, a escala nacional també estem preparant un projecte relacionat amb el sector fotovoltaic i amb l'economia circular que pot arribar a ser molt beneficiós per al país. No obstant, atesa la seva mida, probablement requerirà col·laboració pública, per la qual cosa, en cas de ser viable, la seva execució no està prevista a curt termini. A escala global, més enllà dels projectes de cooperació enfocats a zones amb falta d'abastament energètic, també tenim l'objectiu de promoure instal·lacions industrials i de parcs fotovoltaics a Llatinoamèrica, procés que esperem consolidar un cop superada la situació sanitària actual.

Què recomanaria a una persona interessada a instal·lar plaques solars?

Aquests projectes s'han d'encarar pensant a uns 20 anys vista i, per tant, és important valorar bé tots els aspectes relacionats amb la instal·lació i, sobretot, no passar per alt el seu manteniment, ja que la vida útil de les plaques és molt llarga. Per això, és bàsic disposar d'un bon assessorament energètic, comparar sempre entre diferents propostes, i ser crític amb les ofertes rebudes: les opcions a cost 0 poden encantar a curt termini però no sempre són bones, ja que sovint no permeten obtenir el rendiment econòmic que a mitjà i llarg termini donen les plaques fotovoltaiques.

Com veieu Girona en relació amb la transició energètica?

Penso que tant els ens privats com els públics tenen ganes de treballar més en aquesta línia, però encara falta bastant per avançar. Per exemple, si passes pels polígons industrials de la província no és habitual veure-hi sistemes de generació d'energia solar. Paradoxalment, al nord d'Europa, que és una zona amb moltes menys hores de sol anual, la gran majoria de teulades disposen de plaques fotovoltaiques. Afortunadament, però, sembla que cada cop hi ha més interès a generar energia a través de mitjans propis, així que el primer pas ja està fet. Ara el que cal és portar-ho a la pràctica.