La crisi que ha provocat la pandèmia de la COVID-19 també ha passat factura als estrangers a Espanya: la seva xifra d'aturats es va disparar gairebé un 37% el 2020, amb 227.900 desocupats més que el 2019, segons dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA).

Al tancament de l'any passat, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) comptabilitzava en l'EPA un total de 844.600 desocupats estrangers. En els últims tres mesos de 2020, els aturats no nacionals es van incrementar en gairebé 40.000 persones respecte al tercer trimestre, gairebé un 5% més.

Dels 527.900 nous aturats que es van registrar en l'any de la COVID, quatre de cada deu eren estrangers. La seva taxa d'atur es va situar en acabar l'any passat en el 26,58%, gairebé 6,6 punts més que al tancament del 2019 i gairebé el doble que la dels espanyols (14,46%).

Al fort increment de la desocupació que van experimentar els estrangers el 2020 cal sumar-hi la destrucció de llocs de treball: els immigrants van perdre 136.200 llocs de treball el 2020 (-5,5%), i la seva xifra d'ocupats es va situar en una mica més de 2,3 milions de treballadors.

Aquesta destrucció de llocs de treball entre els estrangers va ser 3,5 vegades inferior a la que van patir els espanyols, que van veure reduir el seu nombre d'ocupats en 486.400 persones el 2020.

Per la seva banda, l'estadística d'atur registrat que elabora el Ministeri de Treball en funció de les persones inscrites a les oficines d'ocupació comptabilitzava en acabar el mes passat 590.457 desocupats estrangers, un 44% més que el febrer de 2020, just abans que arribés la pandèmia del coronavirus.

Gairebé dos de cada tres aturats estrangers inclosos en les llistes de l'antic Inem treballaven en el sector serveis, el sector que més ha incrementat la seva xifra d'immigrants a l'atur des de febrer de 2020, tant en termes relatius (+47,8%) com absoluts (121.105 aturats estrangers).

Beneficiaris de prestacions

Treball xifra en gairebé 297.000 persones el nombre de beneficiaris estrangers de prestacions per desocupació que hi havia al gener, un 31,7% més que el mateix mes de l'any anterior. La despesa en el pagament d'aquestes prestacions va arribar als 239.300 milions d'euros al gener, un 28,9% més que en el mateix mes de 2020.