L'Agència Tributària permetrà fraccionar en sis vegades el pagament de la liquidació de l'IPRF a aquells contribuents que van estar en un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) durant el 2020 i la declaració de la qual surti positiva.

Fonts d'Hisenda han confirmat que "d'aquí a poc temps" s'aprovarà una ordre ministerial per a recollir aquesta modificació en les declaracions a ingressar dels contribuents subjectes a ERTO, que podran abonar en aquests sis mesos (entre juliol i desembre) la liquidació sense interessos.

Per a les declaracions a ingressar, habitualment el pagament es pot fraccionar en dues vegades (el 60% en presentar l'autoliquidació i el 40% restant al novembre), però l'ordre ampliarà aquests terminis per als sotmesos a ERTO.

Al mateix temps, l'Agència Tributària recomana als treballadors afectats per un ERTO que hagin rebut cobraments indeguts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que esperin a la seva reclamació abans de presentar la declaració de la renda.

L'Agència Tributària va publicar la setmana passada a la seva pàgina web un document amb informació específica per als 3,5 milions de treballadors afectats per un ERTO davant la campanya de la renda 2020, que arrenca el 7 d'abril.

En concret, l'Agència assenyala que les dificultats que pot trobar el col·lectiu perceptor de prestacions del SEPE (que es consideren rendiments de treball subjectes a IRPF) procedeixen o bé del fet de tenir dos pagadors (la seva empresa i el SEPE) o bé per haver rebut abonaments que no li corresponien.

En els casos de treballadors que hagin rebut un abonament del SEPE superior al que li corresponia, hauran de tenir en compte aquesta circumstància a l'hora d'elaborar la seva declaració de la renda, encara que l'actuació serà diferent en funció de si se'ls ha reclamat o no la devolució d'aquestes quantitats.

Així, si el SEPE va reclamar la devolució el 2020 i aquesta s'ha efectuat, l'Agència Tributària comptarà amb la informació correcta i el contribuent podrà presentar la seva declaració normalment.

No obstant això, si el SEPE no va reclamar el 2020, la informació que apareix en les dades fiscals de l'Agència Tributària podria no ser correcta -perquè no recull devolucions efectuades en 2021 o perquè la reclamació ni tan sols s'ha iniciat-, per la qual cosa si és així recomana esperar que s'actualitzi.

El SEPE i l'Agència Tributària mantenen contactes per a actualitzar periòdicament la informació de reintegraments al llarg de la campanya de la renda, que s'estén fins al 30 de juny, de manera que els contribuents puguin comptar amb les dades correctes en el seu esborrany.