És un fet que cada dia ens preocupa més a molts europeus la protecció i el benestar animal, és així, no pot ser d'altra manera, i que a la Comissió Europea (CE) també li preocupa la qualitat de vida dels animals domèstics, és per això que s'ha publicat un informe amb l'avaluació de l'estratègia de la Unió Europea (UE) per a la Protecció i el Benestar dels Animals entre 2012 i 2018. Aquest informe assenyala que aquesta estratègia ha estat «efectiva, eficient i beneficiosa». Destaca que el compliment en els Estats membres de la UE, que estan a càrrec de l'aplicació de la legislació sobre benestar animal, segueix sent un desafiament, en particular en àrees de risc com el transport d'animals, el tall rutinari de la cua ( escuament) dels porcs i l'atordiment.

L'estudi també assenyala la necessitat de millorar la coherència no només amb la PAC, sinó també amb les polítiques de pesca, comerç, medi ambient i transport, en línia amb els objectius de l'estratègia «De la granja a la taula».

L'avaluació també va posar de manifest l'ús estratègic de la informació de consumidor, la cooperació internacional i la Política Agrària Comunitària (PAC) com a eines rellevants per millorar els estàndards de benestar animal tant a la UE com a nivell mundial.

La propera revisió de la legislació sobre benestar animal examinarà les llacunes legislatives identificades en 2012 i les noves llacunes que puguin sorgir de l'avaluació en curs de les normes vigents.