La campanya de la declaració de la renda 2020 va començar dimecres 7 d'abril. Una campanya marcada, com no podia ser de cap altra manera, pel coronavirus i el seu efecte al mercat laboral: ERTOs, ajuts, tancaments... Per això, els experts recomanen estar més atents a tots els passos que cal seguir quan es fa la declaració, tant treballadors per compte propi com per compte aliè.

Declarando, una plataforma en línia d'assessorament fiscal a autònoms, ha identificat en una guia els cinc errors més freqüents en què incorren aquests professionals quan realitzen les seves declaracions tributàries. «Majoritàriament, són conseqüència d'importants llacunes de coneixement sobre la legislació tributària, però també de la falta de temps o de planificació», recorda Marta Zaragozá, CEO de l'empresa.

1. No deduir totes les despeses possibles; deduir despeses no aplicables a l'activitat o fer-ho de manera incorrecta. Un autònom pot tenir més de 100 despeses deduïbles, i la situació més habitual és que no es coneguin totes. Les despeses deduïbles són l'autèntica clau per pagar menys impostos com a autònom, ja que rebaixen el resultat fiscal sobre el qual es calculen els impostos trimestrals i anuals a pagar. Per exemple, un gestor només registra les despeses que l'autònom li passa; si aquest desconeix quines són les despeses deduïbles aplicables a la seva activitat, el gestor no les inclourà. I, per desgràcia, també és molt comú incórrer en l'error contrari: deduir despeses que legalment no són aplicables a l'activitat, quelcom que pot derivar en sancions d'Hisenda. Algunes de les despeses que generen més dubtes entre els autònoms són les dietes, les despeses de viatge i combustible o els subministraments d'aigua, llum, telèfon i internet per als autònoms que treballen des de casa. Per exemple, les despeses d'internet només són deduïbles al 100% quan l'autònom ha contractat una línia individual d'ús exclusiu per al seu negoci, i en el cas de les despeses relacionades amb el telèfon, ha de tractar-se d'un número de telèfon que no sigui d'ús personal.

2. Planificar amb poca antelació el pagament d'impostos trimestrals. Si l'autònom fa una previsió avançada de quant haurà de pagar al final del trimestre, podrà prendre millors decisions. Per exemple, podria esperar un parell de dies a entregar un projecte acabat al client, i d'aquesta manera podria prendre la decisió que li resultés més avantatjosa: emetre la factura al trimestre següent, avançar una compra pendent per incloure-la com a despesa deduïble en la seva declaració; sol·licitar un ajornament del pagament de l'IVA o, fins i tot, un préstec per fer front a la situació.

3. No presentar tots els models a temps. Un autònom pot presentar a l'Agència Tributària fins a 11 models, entre els trimestrals i els anuals. I no presentar-los a temps té conseqüències econòmiques per a l'autònom. La seva gravetat dependrà de quant es retardi en la seva presentació i de si la presentació es fa per pròpia iniciativa o com a resposta a un requeriment d'Hisenda. Moltes vegades succeeix que un petit canvi en l'activitat de l'autònom fa que canviïn les seves obligacions fiscals, i és fàcil no adonar-se de la necessitat de presentar un nou model. Per exemple, quan l'autònom de sobte lloga un local per exercir la seva activitat, això l'obliga a presentar el model 115, o quan fa una despesa de proveïdors europeus, incorre en la necessitat de presentar el model 349.

4. No optimitzar la declaració de la renda anual. Amb una planificació avançada o en temps real, l'autònom sap quant li falta per pujar de tram de l'IRPF en la renda, fet pel qual pot prendre la decisió de no acceptar nous clients o retardar les seves factures fins al pròxim exercici fiscal. O pot decidir invertir en un producte financer, com una assegurança o un pla de pensions, o realitzar més compres per al seu negoci. Totes aquestes decisions són les que li permetran pagar menys o que li tornin més a final d'any, però s'han de prendre de manera avançada per tenir capacitat de reacció.

5. Desentendre's de tots els tràmits fiscals quan es té un gestor. Pensar que pel fet de comptar amb l'ajuda d'un gestor optimitzem les declaracions fiscals pot donar origen a algun sobresalt o disgust. Molts gestors només registren les despeses que l'autònom li passa i no tenen temps per fer un estudi personalitzat, ni de bon tros per revisar-les periòdicament i detectar noves despeses a mesura que la situació de l'autònom va canviant. Així mateix, si l'autònom no l'informa que les seves condicions han canviat, el gestor no presentarà determinats models i l'autònom incorreria en una falta sancionable per Hisenda.

Punts a tenir en compte

A més d'aquestes possibles errades, aquest any la campanya de la renda pot ser una mica més complicada. El despatx Alemany, Escalona & De Fuentes ha elaborat un llistat sobre les principals repercussions que tindrà la Covid-19, que afectarà, entre altres col·lectius, els autònoms. Marisa Ramírez Prieto, advocada sènior del despatx, va explicar que els treballadors per compte propi que s'hagin acollit a l'anomenada prestació extraordinària per cessament d'activitat l'hauran d'incorporar en la seva autoliquidació com a rendiment del treball i en considerar-se com a tal, podran deduir-se, en concepte d'altres despeses i amb caràcter general, 2.000 euros. En el cas dels autònoms als quals se'ls hagi exonerat o tornat la quota d'autònoms, hauran de tenir especial cura a no incloure aquestes quotes com a despesa deduïble de l'exercici.

Finalment, hauran de tenir en compte que les subvencions i altres ajuts que hagin percebut els autònoms de les diferents comunitats autònomes tributen com a rendiments d'activitats econòmiques, sempre que la normativa que les hagi aprovat no hagi establert un règim diferent.