La taxa d’emprenedoria entre la població gironina de 18 a 64 anys és del 6,6% a Girona, un punt i mig per sota de la mitjana catalana (8,1%).

Així ho revela l’observatori creat per la Diputació de Girona per donar suport a totes aquelles persones que vulguin emprendre un projecte empresarial. Les dades de l’observatori posen de relleu que malgrat que aquest grau d’emprenedoria és menor que al conjunt del territori català, de mitjana a Girona s’emprèn més que a Espanya (6,4%).

Durant el 2019 es van constituir a la província de Girona 1.431 societats mercantils, i d’aquestes 290 van ser empreses relacionades amb les noves tecnologies i el coneixement.

En aquest sentit, més de la meitat (51,3%) d’aquestes societats que desenvolupen el procés emprenedor corresponen a iniciatives individuals de treball autònom, mentre que el 33,6% són societats mercantils.

En l’elaboració de l’informe «Disseny i implementació de l’Observatori de l’Ecosistema Emprenedor de Girona» han participat un total de setanta entitats de suport a l’emprenedoria. D’aquestes la gran majoria (72,9%) són públiques, mentre que el 25,7% són privades i l’1,4% restant de titularitat mixta. Les comarques que concentren el major nombre d’aquestes entitats són el Gironès, el Baix Empordà i la Selva.

Aquestes entitats van atendre 3.993 iniciatives empresarials en procés de creació durant el 2019, i van dur a terme 149 programes i serveis de suport a l’emprenedoria, involucrant 18.831 persones. Més de la meitat dels quals (50,5%) van participar en serveis d’assessorament, el 48,3% en formació i l’1,2% en finançament. L’informe de la Diputació també recull que hi ha tres comarques gironines capdavanteres pel que fa a la ràtio d’empreses que fomenten el coneixement i la tecnologia: Garrotxa, Ripollès i Pla de l’Estany, que se situen entre les 10 regions catalanes amb un major pes d’aquest tipus de societats respecte el total. Així mateix, situa l’Alt Empordà com la segona comarca més emprenedora de Catalunya, després del Barcelonès.

Aquestes dades es poden consultar al web que la Diputació ha creat per donar suport a l’emprenedoria de la província. El vicepresident primer de l’ens, Pau Presas, i la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, Helga Nuell, van presentar aquesta eina que té com a objectiu «enfortir i donar visibilitat a l’ecosistema emprenedor del territori».

L’eina ha estat creada per la setantena d’entitats per tal de monitoritzar les iniciatives emprenedores i aportar informació sobre aquestes per tal de crear i consolidar nous projectes d’aquesta tipologia.

«Més necessari que mai»

Presas va assenyalar que el projecte «arriba en un context en què és més necessari que mai. La situació d’emergència produïda per la COVID-19 està afectant de ple l’economia i el teixit empresarial en general, i per aquest motiu creiem que és important impulsar projectes que fomentin l’emprenedoria com és el cas de l’Observatori, el qual afavoreix la creació, continuïtat i consolidació d’empreses a casa nostra».

A més, va destacar que «gràcies a aquest instrument es disposarà d’informació en relació amb el conjunt de recursos, equipaments i serveis disponibles, que contribueixen a l’emprenedoria i a la consolidació empresarial, així com de les dades clau per establir polítiques públiques més efectives i adaptades a les necessitats reals del territori. L’objectiu és generar riquesa, i de fixar i crear nous llocs de treball a la demarcació de Girona».