El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) va dictaminar ahir que els inversors institucionals o qualificats també podien exigir responsabilitats a Bankia per les inexactituds contingudes en el fullet d’informació sobre la seva sortida a borsa el 2011, independentment que aquest estigués destinat principalment als petits inversors.

Al mateix temps, va determinar que els jutges poden prendre en consideració si aquests inversors institucionals tenien coneixement de la situació del banc «en funció de les seves relacions amb aquest i al marge del fullet», la qual cosa en la pràctica dóna als magistrats marge per a distingir entre grans empreses que van comprar accions del banc, com el Santander, Mapfre o Iberdrola, i companyies molt més petites, que per tant tenien menys accés a informació sobre la situació real de l’entitat financera.

Bankia va sortir a borsa al juliol de 2011 i va captar 3.092 milions d’euros: 1.237 milions d’inversors institucionals i 1.855 milions de petits inversors minoristes. La «pràctica totalitat» d’aquests últims han recuperat ja els seus diners per via judicial o pel procediment extrajudicial creat pel banc el 2016 després que el Tribunal Suprem determinés per via civil que la informació continguda en el fullet de l’operació era «incorrecta i no veraç». Encara hi ha per tancar amb prou feines 164 procediments civils en els tribunals. En canvi, l’entitat sempre ha defensat que els inversors qualificats tenien altres vies per a conèixer la seva situació, amb la qual cosa s’ha resistit des de fa anys a retornar-los els diners.

Massa tard?

En qualsevol cas, el pronunciament del TJUE, a instàncies del Suprem, podria arribar tard per a molts inversors institucionals. Segons fonts de l’entitat financera absorbida per CaixaBank, el termini per demandar va acabar a finals de 2019 i només estan en joc uns 30 milions d’euros que la pública BFA (la propietària del 16% del grup català en mans de l’Estat) ja té reservats des de fa anys per si ha de retornar-los a causa de sentències condemnatòries. A tancament de l’any passat, s’havien produït 83 fallades en primera instància (24 favorables al banc i 59 a inversors institucionals) i 45 en segona instància en Audiències Provincials (14 a favor del banc i 31 dels demandants). A més, s’han interposat 21 recursos de cassació (nou per part d’inversors institucionals i 12 per part de Bankia).