Agbar ha celebrat la Junta General de Grups d’Interès, una trobada en què l’empresa ha retut comptes amb els seus grups d’interès i ha consolidat l’escolta activa per adoptar compromisos de futur. La Junta es va desenvolupar en tres eixos, per donar visibilitat a les fites que s’han assolit i les iniciatives que s’han dut a terme en la Solidaritat, l’Ocupació i la Reconstrucció verda i inclusiva; corresponents a la proposta de Pacte Social de la companyia. «Tan important com actuar és compartir el progrés en les iniciatives i dotar dels mecanismes per incorporar punts de vista que permetin seguir millorant. Això encara és més rellevant en l’època actual per tal de donar respostes conjuntes als reptes amb els quals ens enfrontem com a societat» va dir Àngel Simon, president de la companyia.