El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els sindicats van tancar ahir a la tarda la primera reforma de la interinitat, amb l’objectiu de rebaixar les altes cotes de temporalitat que arrossega des de fa anys l’Administració.

El principal punt del document és la indemnització de 20 dies per any treballat de la qual disposaran tots els interins, ja siguin del cos de funcionaris o del personal laboral, quan perdin la seva plaça. Així consta en l’últim esborrany al qual va tenir accés El Periódico.

L’acord per a la primera reforma de la interinitat s’ha fet esperar i arrossega un parell de setmanes d’endarreriment, segons les primeres dates que es va marcar el ministre Miquel Iceta.

El rebuig de part de les autonomies a assumir el text que els remetia el Govern ha estat un dels factors clau que expliquen aquest retard, pel fet que són les principals afectades d’aquesta. Ja que les cotes més elevades d’eventualitat es concentren en serveis gestionats des de les autonomies, com la sanitat o l’educació; amb percentatges que superen el 35% d’eventualitat.

El principal punt de l’acord és la indemnització per als interins que perdin la plaça si l’Administració convoca l’oposició i l’interí que l’ocupava no supera el procés, ja sigui perquè aquesta plaça ha estat amortitzada i queda eliminada (només aplicable per al personal laboral). Sobre això últim, el dret a indemnització ja regeix en supòsits d’aquest tipus, tal com va consolidar el Tribunal Suprem en una recent sentència. No hi haurà, no obstant això, dret a compensació ni en cas que la finalització de la relació de servei sigui per causes disciplinàries, ni per renúncia voluntària.

Convocatòries extraordinàries

El pacte que es va tancar ahir també inclou un compromís d’incorporar convocatòries extraordinàries d’oposicions, específicament dissenyades per a cobrir els actuals llocs ocupats per eventuals i que des de fa anys no són sotmesos a concurs públic. «Aquest procés suposarà l’autorització d’una taxa addicional per a l’estabilització del personal temporal. En aquest sentit, tots els processos d’estabilització hauran d’estar resolts abans del 31 de desembre de 2024 com a data límit improrrogable», resa l’últim esborrany.

En paral·lel a aquest dret a la indemnització, l’últim esborrany també incorpora que cada administració o organisme pugui crear una bossa d’interins, similar a la que regeix en sectors com l’educació, per a cridar-los amb caràcter prioritari per a una substitució una vegada es quedi una plaça vacant.

Quantes places es trauran per aquesta via i en quins terminis? Aquests és una cosa que l’equip d’Iceta i els sindicats aniran negociant i revisant durant els pròxims mesos i anys a través d’una comissió de seguiment, el calendari del qual s’establirà a partir d’aquest mes de setembre.

L’últim esborrany sí que explicita que s’augmentarà el pes de l’experiència fins al 40% en el puntatge, per a donar facilitats als interins. I aquests nous criteris també seran aplicables a les oposicions per a mobilitat interna o promoció de funcionaris ja amb plaça. No obstant això, l’esborrany no inclou que les proves de l’oposició deixin de ser eliminatòries entre si.