El Producte Interior Brut (PIB) espanyol va créixer finalment un 1,1% en el segon trimestre del 2021, segons va confirmar ahir l’Institut Nacional d’Estadísitca (INE). La taxa és 1,7 punts inferior respecte a les dades avançades el juliol passat, quan l’INE va preveure un creixement del 2,8% en aquell període. Pel que fa a la variació interanual, el creixement del PIB durant el segon trimestre va ser del 17,5%, una taxa 2,3 punts inferior en comparació a les darreres estimacions. La contribució de la demanda nacional a l’increment del PIB va ser de 17,3 punts, mentre que la demanda externa va presentar una aportació de 0,2 punts.

La recuperació econòmica espanyola segueix en marxa, després d’una punxada del 4,2% del primer trimestre, encara que el creixement és més lent del que s’esperava.

L’INE atribueix aquest desajust a les «enormes dificultats» que suposen les estimacions econòmiques en el context de pandèmia. Des de l’Institut, assenyalen que es troben en un període de «grans canvis a curt termini» en l’activitat econòmica que, tant pel seu origen com per la seva magnitud, «suposen un desafiament estadístic sense precedents».

L’INE atribueix bona part del creixement del segon trimestre a l’evolució de la despesa de les llars, que va augmentar un 4,7% en termes intertrimestrals. Per la seva banda, les administracions públiques van incrementar la despesa un 0,9%, mentre que les institucions sense ànim de lucre no van registrar variacions. Tot i aquests augments, la formació bruta de capital, per contra, va caure un 3,1% durant el segon trimestre d’enguany.

Pel que fa als sectors, destaca l’evolució positiva que ha tingut el sector serveis, molt afectat per les restriccions per a la contenció de la COVID-19. Durant el segon trimestre, el PIB va créixer un 1,4%, amb un augment de fins al 5% en camps com la informació i les telecomunicacions, i de fins a l’11,2% en relació amb les activitats artístiques i recreatives. Per altra banda, la indústria i la construcció van registrar caigudes de l’1% i el 2,5%, respectivament, i l’activitat agrícola, una baixada del 0,8%.

Importacions i exportacions

La recuperació postpandèmia es pot observar en les exportacions i importacions, ja que presenten volums molts superiors als de l’any passat. Les exportacions de béns i serveis durant el segon trimestre del 2021 van incrementar-se un 38,9% en termes interanuals, 46,2 punts més que la variació registrada el trimestre anterior.

Pel que fa a les importacions, aquestes es van incrementar un 38,4% respecte al segon trimestre de l’any passat, una taxa 42,3 punts superior a la que es va registrar durant el primer trimestre.

Hores efectives

Els ciutadans espanyols van treballar un 4% d’hores efectives més al segon trimestre, respecte al primer. Aquesta taxa, però, és menor en el cas de llocs de treball equivalents a temps complet (0,0%) per l’augment de jornades mitjanes a temps complet (4%). De fet, en comparació amb el 2020, el nombre d’hores va créixer un 29,5%. Dins aquest indicador destaca el sector de la construcció, amb un increment interanual del 47,7% en el nombre d’hores treballades. Al sector serveis la variació va ser del 31,2%, mentre que al sector primari va ser del 7%.

El resultat és que a finals de juny d’aquest any l’economia espanyola havia recuperat un bon tros respecte del punt més baix al qual la va portar la crisi sanitària, però encara no ha tornat als nivells previs al seu esclat. En concret, hauria recuperat dos terços de l’activitat perduda des de finals del 2019 fins al seu nivell més baix, a finals del segon trimestre del 2020; però encara queda un terç del camí per avançar fins a recuperar aquell nivell.