Girona continua creixent en exportacions. Segons les dades que periòdicament publica el Ministeri, durant l’agost les empreses de la demarcació van exportar productes per valor de 450,2 milions d’euros, això suposa un increment del 9,1% en comparació amb el mateix mes del 2020. Si bé l’agost es tanca amb una remuntada (al juliol, l’increment va situar-se tan sols en un 1,2%) també és cert que el creixement de vendes a l’exterior s’allunya d’aquells que s’havien registrat durant la primavera. Als mesos d’abril, maig i juny aquest percentatge va situar-se, respectivament, en el 43%, el 28% i el 15%.

A l’agost, l’increment d’exportacions s’explica clarament per la bona marxa de les químiques (dins el qual s’hi troben les indústries farmacèutiques). Al llarg del mes, aquest sector ha exportat per valor de 75 milions d’euros. És gairebé un 29% més en comparació amb l’agost del 2020. Entre gener i agost, les químiques gironines han exportat fins a un 31,2% més (i el valor global de les seves vendes a l’exterior s’ha situat en 802,5 milions).

Per contra, durant l’agost, l’agroalimentari gironí ha entrat en atonia. Continua essent el principal sector pel que fa a volum, perquè concentra més de la meitat de les exportacions (en concret, 223,6 milions d’euros). Ara bé, d’un any per l’altre, tan sols creix un 1,3%. Dins el clúster carni, les seves empreses continuen patint el fre en les compres de carn de porc des de la Xina. No baixen tant en vendes com al juliol (quan el descens va ser del 12%) però encara tanquen l’agost en negatiu. Dels 142,52 milions que el clúster va facturar a l’exterior durant l’agost del 2020, ara es passa a 141,14.

A més de l’agroalimentari, l’agost tampoc ha estat un bon mes per als fabricants de maquinària gironins. Les empreses del sector també pateixen una baixada en exportacions (passant dels 38 milions d’euros de l’any passat als 32,3).

Durant l’agost la Xina ha comprat més carn de porc. Perquè si al juliol el gegant asiàtic va arribar a caure fins al quart destí dels productes gironins, a l’agost ha recuperat el segon llocs. França, per proximitat, continua essent el principal mercat exterior de la demarcació.