BSF Global Event Driven és un fons d’inversió que busca generar rendibilitats absolutes positives mitjançant l’aprofitament de diferents esdeveniments empresarials transformadors independentment dels moviments del mercat. Tania Salvat, membre de l’equip de distribució de BlackRock a Espanya, ens parla d’aquest fons. 

Per què invertir en aquest fons en aquests moments? 

Donat l'entorn actual de tipus, hem vist com els inversors que tradicionalment han buscat en la renda fixa una inversió de baixa volatilitat amb rendibilitat moderada i que ja no el troben, estan veient els alternatius líquids com una solució per a aconseguir rendibilitats atractives amb nivells de volatilitat controlats. Aquestes estratègies ofereixen a més una diversificació i descorrelació amb els mercats tradicionals de punt de renda variable i renda fixa, la qual cosa perquè és un plus per a qualsevol cartera. En moments com el que vivim, on hem vist un augment de la volatilitat, és important que posem el focus en la resiliència de la nostra cartera. Incloure aquestes estratègies de volatilitat moderada que aporten descorrelació poden ajudar-nos a obtenir alfa amb baixa exposició a mercat i pal·liar així les potencials correccions d'aquest. Com a conseqüència a aquesta tendència, des de fa uns anys hem vist entrades importants en fons alternatius líquids. 

Quins avantatges ofereix?

El BSF Global Event Driven és una estratègia que busca oferir rendibilitat positiva independentment de la direccionalitat del mercat. L'estratègia d'inversió està enfocada a aprofitar o arbitrar ineficiències en qualsevol esdeveniment corporatiu, i té la flexibilitat per a poder invertir en qualsevol mena de catalitzador d'esdeveniment corporatiu. Aquests esdeveniments corporatius o oportunitats d'inversió poden tenir una naturalesa molt diversa.

Com per exemple?  

Poden consistir en anuncis de fusions i adquisicions de companyies; ofertes públiques d'adquisició; operacions d'escissió i separació d'empreses (els anomenats spin-offs i split-offs), o canvis de menor calat com poden ser moviments en la direcció corporativa o canvis en l'estratègia. Els casos més comuns són les fusions i adquisicions i les sortides a borsa. Implementa un procés sofisticat de cobertures, secundant-se en la nostra plataforma de riscos Aladdin, per a aïllar el risc mercat i poder generar retorns descorrelacionats amb els principals mercats de renda variable i renda fixa. El fons inverteix principalment en aquestes companyies a través de les seves accions, és a dir renda variable, però pot prendre també posicions en el crèdit d'aquestes companyies, és a dir renda fixa. Sol tenir entre 30 i 60 idees d'alta convicció en cartera, i té un posicionament geogràfic centrat a EUA on la posició sol estar entre el 60%-80%. La resta estaria a Europa principalment i una minoria a Àsia. A més, el fons està diversificat per sectors i capitalització. El fons es va llançar l'agost de 2015 i té ja 6.500 milions de dòlars d'actius sota gestió. En definitiva, el BSF Global Event Driven permet navegar qualsevol entorn de mercat oferint retorns atractius i descorrelacionats amb baixa volatilitat. 

Per a quina mena de perfil d'inversor és més recomanable? 

El fons es llança en 2015 i des del seu llançament ha ofert tots els anys rendibilitat positiva acumulant una rendibilitat del 33% amb una volatilitat anualitzada des de llançament també de 4,4%. És un fons que pot tenir cabuda en la cartera de qualsevol client i té especialment sentit incloure-ho pels seus beneficis de diversificació i descorrelació amb els principals mercats de renda variable i renda fixa. Encara que l'exposició del fons als EUA estigui sempre entre el 60% i 80%, la beta amb el S&P 500 és pràcticament 0, en concret de 0.2 complint amb el seu objectiu d'oferir alfa descorrelacionada.

Quines expectatives té per als pròxims mesos?

Aquest fons de retorn absolut busca generar una rendibilitat d'entre 6-8% net de comissions en un cicle complet de mercat amb una volatilitat també d’entre 6-8%, és a dir oferir una ràtio de Sharpe de 1. El nombre d'operacions corporatives en la primera meitat d'enguany ha aconseguit nivells gairebé rècord i esperem que l’activitat continuï sent elevada. En aquest entorn d’oportunitats per al fons considerem que pot complir i fins i tot superar aquest objectiu de rendibilitat risc i continuar oferint retorns descorrelacionats amb els principals mercats de renda variable i renda fixa.