El 73% dels joves no compleix els criteris bàsics que exigeix la banca per aconseguir una hipoteca, segons dades de Finanzate, que assenyala que la falta d’un contracte estable indefinit, una nòmina prou alta i l’estalvi per a l’entrada i les despeses són els principals obstacles als quals s’han d’enfrontar.

Tot i així, 2 de cada 10 joves aconsegueixen accedir a la compra d’una vivenda. La companyia ha destacat també l’augment de la contractació de serveis d’intermediació financera.

«Els últims dos anys, la contractació d’aquests serveis ha experimentat un creixement a causa de la difícil situació econòmica. Cada vegada hi ha més particulars que acudeixen a intermediaris financers per aconseguir accedir a una hipoteca amb bones condicions», ha explicat.

Entre els requisits més freqüents que valoren els bancs, Finanzate ha destacat el fet de tenir almenys entre el 20% i el 30% del cost de la vivenda, una estabilitat i solidesa laboral, el total de la nòmina, tenir un historial creditici «en perfectes condicions», la capacitat d’aportar un aval i la possessió de tota la documentació necessària.