Criteria, el braç inversor de la Fundació La Caixa, va obtenir l'any passat un benefici net consolidat de 1.910 milions d'euros en 2023, la qual cosa suposa una pujada del 59% respecte a l'exercici anterior. El resultat net recurrent es va situar en 2.190 milions d'euros, el 37% més gràcies a la bona evolució de les participades del grup, entre les que estan, a més de CaixaBankNaturgyCellnex o Telefónica, van aportar dividends a un nivell rècord, fins a 1.114 milions, dels quals es nodreix l'obra social, que enguany aconsegueix al seu torn la cota sense precedents de 600 milions.

A 31 de desembre passat, el valor brut dels actius de Criteria va ascendir a 26.528 milions d'euros, un 8% més respecte a 2022. Del total, un 84% correspon a renda variable cotitzada, un 10% al negoci immobiliari i el 6% restant està en empreses no cotitzades, caixa i equivalents, i renda fixa i altres. Segons el holding, aquesta composició "mostra l'elevada liquiditat de la cartera, ja que els actius cotitzats i la caixa i equivalents representen en conjunt un 86% del total".

Durant l'exercici passat, el valor net dels actius es va enfortir un 12,4% fins als 22.095 milions d'euros, situant-se en màxims històrics, gràcies principalment al bon comportament tant de la cartera estratègica com de la cartera de diversificació. Destaca l'evolució registrada per les cotitzacions de Grup Financer Inbursa (+42,2%), Cellnex (+15,3%), Naturgy (+11,1%) i CaixaBank (+1,5%).

Dividends històrics

El holding, que fa unes setmanes va nomenar conseller delegat al manresà Àngel Simón, que es manté com a president no executiu d'Aigües de Barcelona, va registrar una forta generació de 'cash flow' operatiu (966 milions d'euros en 2023, enfront de 725 milions en 2022). Això és així gràcies a l'ingrés per dividends que ha rebut de les seves participades durant l'exercici 2023, que se situa en 1.114 milions d'euros, amb una alça del 33,6%; una xifra en màxims històrics i que alimenta l'obra social de la fundació. Destaquen especialment les remuneracions als accionistes de CaixaBank (558 milions d'euros) i Naturgy (388 milions d'euros), així com de Telefónica (42 milions d'euros), The Bank of East Àsia (32 milions d'euros), i els procedents de la cartera de diversificació (94 milions d'euros).

Isidro Fainé, que acaba de renovar per quatre anys més com a president de Criteria i que també lidera la Fundació La Caixa ha destacat la bona marxa de les principals participades "ha impulsat els dividends, la qual cosa permetrà que la Fundació La Caixa pugui comptar en 2024 amb un pressupost de 600 milions d'euros per a acció social, el major de la seva història”.

El consell d'administració de CriteriaCaixa ha encarregat al seu nou conseller delegat, l'elaboració d'un pla estratègic per al període 2025-2030 que estableixi les bases d'aquesta nova etapa, amb l'objectiu d'impulsar la creació de valor a llarg termini per a preservar i fer créixer el patrimoni de la Fundació, i blindar la seva obra social.

El resultat recurrent atribuït a la cartera bancària va aconseguir en 2023 els 1.756 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 58% respecte a l'exercici anterior. La millora del resultat es deu, principalment, al bon comportament dels resultats de CaixaBank i de Grup Financer Inbursa, que van aportar 1.509 i 154 milions d'euros, respectivament, al resultat del Grup CriteriaCaixa. Per part seva, el resultat de la cartera industrial i de serveis va ascendir a 608 milions d'euros, un 11% més que en 2022. Dins d'aquesta cartera, el resultat net de Naturgy atribuït a CriteriaCaixa en 2023 va aconseguir els 530 milions d'euros, un 20% més respecte a l'exercici anterior.

La cartera estratègica de CriteriaCaixa està composta per participacions rellevants en companyies de primer nivell on Criteria duu a terme una gestió activa. A 31 de desembre de 2023, aquesta cartera la componen CaixaBank (31,92%), Grup Financer Inbursa (9,10%), The Bank of East Àsia (19,19%), Naturgy (26,71%), Cellnex (4,36%) i Telefónica (2,55%). El valor de mercat d'aquesta cartera a 31 de desembre de 2023 ascendeix a 19.613 milions d'euros, amb una rendibilitat (incloent dividends) del 14,3% durant l'exercici. En 2023, CriteriaCaixa ha realitzat inversions en Telefónica per import 81 milions d'euros i desinversions en CaixaBank per import de 100 milions d'euros.

75 empreses de 13 països

D'altra banda, CriteriaCaixa manté una cartera de diversificació que comprèn companyies de diferents geografies i sectors, prioritzant societats cotitzades pertanyent a països OCDE (principalment europeus i estatunidencs). Aquesta cartera comprèn actualment al voltant de 75 empreses de 13 països, la gran majoria d'elles grans companyies cotitzades, líders en els seus respectius sectors, i gairebé dos terços d'aquestes, amb capitalitzacions borsàries de més de 10.000 milions. El valor de mercat d'aquesta cartera al tancament de l'exercici va ascendir a 2.515 milions d'euros, distribuïda en Consum discrecional (28%), Salut (15%), Consum no discrecional (14%), Materials i altres (13%), Tecnologia (12%), Infraestructures i serveis de comunicació (7%), Indústria (6%), Energia (3%) i Altres (2%). A 31 de desembre de 2023, l'import de la cartera de renda variable no cotitzada va ascendir a 837 milions d'euros. Aquesta cartera inclou les participacions del 99,5% en Saba Infraestructures, el 15% d'Aigües de Barcelona i l'activitat de capital de risc.

Per part seva, la cartera immobiliària del Grup CriteriaCaixa, gestionada a través d'InmoCaixa, va aconseguir un valor de 2.694 milions d'euros en 2023. Durant l'any, InmoCaixa va invertir 90 milions d'euros, principalment en el desenvolupament de noves promocions residencials (entre elles, la nova fase del resort d'alt standing Infinitum) i d'oficines, entre les quals s'inclou el nou edifici Visionary Building a Madrid i la compra d'un edifici d'oficines en Alcobendas. D'altra banda, les vendes d'aquesta cartera van ascendir a 135 milions d'euros en 2023, mentre que els ingressos per lloguers (residencial i oficines) van aconseguir els 52 milions d'euros en l'exercici. Al llarg de 2023, CriteriaCaixa ha continuat la seva senda de reducció de l'endeutament, fins a aconseguir els 4.433 milions d'euros (disminució de 489 milions d'euros en l'exercici). El 78% del deute brut té venciment a llarg termini i el cost mitjà s'ha situat en el 2,7%.