CCOO considera que l'estudi d'Inserció laboral de la formació professional del Departament d'Educació i el Consell General de Cambres,està fet amb dades «sense contrastar» i, per això, aposta per realitzar-ne un altre «sense maquillatge».

El sindicat educatiu va alertar que els resultats presentats ahir estan «lluny» dels que s'aconseguien abans de la crisi econòmica i va denunciar que la contractació «precària» es perpetua a l'FP amb dades per sota dels resultats «precrisi», amb només un 37% de contractació indefinida al grau superior i un 27,1% al mitjà.

La formació també va demanar que la comparativa entre la inserció laboral dels titulats en formació professional dual i convencional només s'hauria de fer en els cicles que ofereixen les dues opcions, tenint en compte altres factors com ara el territori i el teixit productiu.

D'altra banda, CCOO va criticar que la gestió de les enquestes recaigui sobre el professorat tutor o coordinador d'FP, ja que comporta una sobrecàrrega de feina burocràtica afegida a les seves altres tasques; per això consideren que aquesta no ha de ser una funció del professorat, que ja està «molt sobrecarregat» d'hores de docència i de projectes.

El sindicat també va posar en dubte que les dades disposin de «contrast d'origen» perquè es basen en respostes donades per l'exalumnat, sense poder-se verificar. CCOO va opinar que per analitzar la continuïtat formativa cal tenir en compte l'alumnat matriculat i graduat de cada promoció, amb indicadors estàndard com ara l'edat a l'inici dels estudis, els anys que van tardar a graduar-se, l'abandonament escolar o, entre d'altres, l'itinerari escollit en primera opció i l'assignat finalment. El sindicat va recalcar que es tracta d'una informació que es pot obtenir fàcilment.

Dades útils per a la planificació

La mateixa formació va alertar que els resultats es poden utilitzar perquè l'administració educativa orienti la planificació de l'oferta de cicles formatius, motiu pel qual van subratllar que és «imprescindible» que les dades siguin «contrastades i fiables».