El Sindicat d'Infermeria SATSE i l'Associació Nacional de Persones amb Epilèpsia-ANPE han reclamat la presència d'un professional d'infermeria als centres educatius per poder atendre les necessitats d'infants i joves que pateixen aquesta malaltia neurològica.

El 10 de febrer es commemorava el Dia Internacional de l'Epilèpsia. Encara que afecta tots els grups d'edat, la incidència d'aquesta malaltia és major en nens, nenes i adolescents, per la qual cosa la possibilitat de comptar amb una infermera o infermer al lloc on passen gran part de la seva jornada -argumenten- només comporta beneficis, per a l'afectat, per als seus familiars i per a la resta de la comunitat educativa.

ANPE està elaborant una guia dirigida tant al personal educatiu com a les famílies que inclou informació detallada sobre què és l'epilèpsia, com afecta els infants i els adolescents a nivell cognitiu i educatiu, els protocols d'actuació que s'han de seguir quan es produeix una crisi i tot el coneixement que cal per tal de normalitzar aquesta malaltia.

SATSE i l'Associació Nacional de Persones-ANPE amb epilèpsia van signar recentment un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en el desenvolupament de diferents actuacions que traslladin a les administracions públiques la necessitat de millorar l'atenció a les persones que pateixin aquesta patologia. Perquè això sigui possible, reivindiquen una dotació adequada d'infermeres i infermers als centres educatius.