Mai és fàcil acabar les vacances i retornar a l’activitat normal després de mesos de descans. Ni per a un adult ni tampoc per a un infant. Per això, el retorn a l’escola i reprendre l’activitat lectiva pot suposar un problema per als nostres fills. Hem d’intentar seguir algunes pautes i alguns consells per facilitar-los i ajudar-los en aquest retorn.

Després d’unes llargues setmanes de descans, els escolars han d’afrontar quan arriba el mes de setembre una sèrie de rutines que potser ja tenien oblidades. Tornen les responsabilitats, tornen els horaris i tornen a tenir moltes hores del dia ocupades. Cada vegada són més freqüents les escoles que adopten un sistema d’integració pausat. A més, si l’infant fa el pas de passar de l’escola bressol a l’escola infantil i de primària l’adaptació ha de ser gradual. Almenys, així ho aconsellen els especialistes i els pedagogs.

Es tracta, en definitiva, de fer una transició tranquil·la i gens traumàtica. En aquest cas és millor tant per als petits com per als pares.

Per això hem de tenir present que el retorn escolar serà carregós almenys durant uns dies. Els nens i nenes hauran de tenir molt clar un horari per llevar-se i per anar a dormir. Un horari per fer els àpats. I un horari per fer els deures o les extraescolars. Hauran passat d’una època de descans i plena d’activitats a una època amb més responsabilitats.

Per ajudar-los a afrontar millor l’inici del curs, hi ha alguns consells que com a pares podem i hem de seguir.

  • Acomiadar-se de l’estiu fent algun gest o ritual, de la manera que l’infant decideixi. D’aquesta manera direm adeu a totes les aventures viscudes durant aquests tres mesos.
  • Començar uns dies abans a establir de nou la rutina dels horaris als quals hauran d’enfrontar-se un cop començat el curs.
  • Preparar tot el material amb antelació suficient i no deixar-ho tot per a l’últim dia. Convé així mateix deixar el nen/a que participi d’aquesta preparació, per exemple, triant l’estoig o el model de sabates, organitzant la motxilla, etiquetant amb el seu nom els seus llibres, etc.
  • Veure els seus amics abans del començament del curs per a una primera presa de contacte amb ells.
  • Emfatitzar els aspectes positius que té començar el col·legi: conèixer nous amics i docents, tornar a iniciar les seves activitats extraescolars o esports preferits, estrenar material escolar i llibres...
  • Parlar amb ells per saber com se senten o quines són les seves preocupacions.
  • Transmetre’ls seguretat en tot moment. Això els farà estar més tranquils i de ben segur que ho agrairan.
  • Acompanyar-los el primer dia, sobretot si el col·legi és nou, perquè perdin la por d’enfrontar-se sols al problema i sàpiguen per on hi han d’accedir, com actuar o on dirigir-se.
  • Llevar-se el primer dia uns minuts abans de l’hora habitual perquè els nervis del primer dia no ens envaeixin.
  • Canviar els horaris de joc i d’esbarjo que han adoptat durant aquests mesos de vacances i també els àpats, tot plegat de manera gradual per evitar una tornada dura i avorrida.

I, sobretot, fer-los saber que estarem al seu costat en tot moment per a qualsevol dubte o ajuda que necessitin. Si seguim aquests consells, els nostres fills deixaran enrere l’estiu amb energia i afrontaran una nova etapa que culminarà en uns mesos en un nou curs escolar.