El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs que va presentar el Govern el passat 8 de febrer contra la Llei de Drets Històrics d'Aragó, que la proclama com a «nacionalitat històrica», i ha suspès la vigència d'un dels seus articles relatiu a la condició d'aragonès que s'atribueix «als ciutadans espanyols amb veïnatge civil» que així ho sol·licitin.

El Constitucional ha acordat aquesta mesura invocada pel Govern en relació a un dels apartats de l'article 7, que regula la «condició política d'aragonès i natural d'Aragó». En concret, suspèn l'apartat C del precepte 7.1 pel qual s'estableix que gaudeixen d'aquesta condició «els ciutadans espanyols amb veïnatge civil aragonès, encara que resideixin fora d'Aragó, sempre que ho sol·licitin d'acord amb el que disposa la llei». El Constitucional admet el recurs dirigit contra 23 articles d'aquesta llei en la resta dels seus termes i dóna trasllat de la seva decisió al Congrés, el Senat, la Diputació d'Aragó, així com als Executius estatal i autonòmic perquè presentin al·legacions.

El Govern va presentar el seu recurs contra aquesta llei el passat 8 de febrer després de no arribar a un acord amb l'executiu aragonès perquè modifiqués el text.