La Cimera pel Clima (COP25) de Madrid ha evitat el fracàs 'in extremis' i ha tancat un acord de mínims amb dos dies de retard. La COP25 ha aprovat un documental final on només es reclama als països "més ambició climàtica" per reduir els gasos d'efecte hivernacle a partir del 2020, deixant per més endavant nous compromisos per a la descarbonització i el descens de les emissions de CO2. Un pacte molt 'light' que salva els compromisos de París, però que queda lluny de les expectatives generades al llarg d'aquestes dues setmanes de conferències. El quòrum final dels 200 països es distancia molt de les peticions plantejades per la societat civil i la comunitat científica davant l'emergència climàtica. "La COP25 respon amb apatia el clamor mundial per mesures urgents", afirma Oxfam Internacional. "És inadmissible que les empreses contaminants hagin imposat el seus interessos a la COP de Madrid", ha lamentat Greenpeace.