El teletreball ha estat la sortida d'emergència que moltes empreses han aplicat durant el confinament per continuar la seva activitat, però les presses no han estat bones conselleres en la majoria de casos.

I és que menys d'un terç dels treballadors que van passar a exercir a distància afirmen fer-lo més còmodament que a l'oficina. Així ho constata un informe elaborat per Eada Business School, d'acord amb una mostra de 600 treballadors que han operat des que va començar la pandèmia des de casa.

A les portes d'una nova regulació que prepara el Govern sobre el treball a distància, l'informe alerta que el teletreball està sent sinònim de jornades més dilatades i problemes per separar la vida professional de la personal.

A costa de conèixer més detalls d'aquesta nova normativa, patronal i sindicats ultimen les seves propostes per tractar de no desvirtuar una modalitat de treball que el 80% dels enquestats considera que ha vingut per quedar-se.

A la "vella normalitat" el teletreball era un fenomen excepcional en les empreses espanyoles i la pandèmia ha estat la primera experiència per a la majoria.

L'informe d'Eada assenyala que només el 7,8% dels empleats que van passar a exercir des de casa teletrabajaba prèviament més de quatre dies a la setmana des de casa. El contagi massiu del teletreball ha provocat, però, que moltes casuístiques no estiguessin contemplades, com qui pagava les eines de treball, quins eren els límits de la desconnexió digital o quins espais s'habilitaven.

Doncs el 42% dels enquestats per Eada afirma tenir problemes de concentració per interrupcions familiars i el 33% afirma no tenir un espai adequat per a treballar.

Teletreball d'emergència

"S'ha fet un teletreball d'emergència sense cap tipus de formació", assenyala la secretària d'acció sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre. Aquesta falta de protocols ha provocat, per exemple, que augmentin els temps que està disponible el treballador per a l'empresa i només el 19,1% dels enquestats per Eada afirma haver respectat l'horari que tenia a l'oficina.

El que ha provocat, entre altres, que la meitat dels enquestats reconegués tenir problemes per separar la vida professional de la personal.

En aquest sentit, la professora d'Eada i coautora de l'estudi, Aline Masuda, explica que multinacionals com IBM abordaven problemes d'aquest tipus facilitant als seus empleats l'accés a coworkings propers als seus domicilis. El que també permet a les empreses garantir una infraestructura, com ara cadires de treball homologades, que compleixi amb les normatives de prevenció de riscos laborals.

Nous protocols

"Hi ha moltes qüestions que són millorables i hem de abordar-", apunta el responsable de relacions laborals de Foment de l'Ocupació, Javier Ibars.

Establir protocols per a la protecció de dades o negociar què passarà amb tots aquells complements salarials associats a la presència de treballador en l'empresa (com la perillositat, la puntualitat, el tiquet restaurant, etc.) són algunes d'elles. Una altra és controlar els índexs de productivitat i adaptar-los a uns mínims.

En aquest sentit, la coautora de l'estudi explica que moltes empreses han transitat cap al treball per objectius com a alternativa al control presencial de la jornada. Una cosa que, no obstant això, no en tots els casos ha estat prou planificat.

"Les empreses hauran de fer un esforç per definir els objectius i pensar en la càrrega de treball que aquests suposen, més enllà d'establir un horari fix", considera Masuda. Un dels possibles efectes d'aquesta sobrecàrrega de treball és que l'augment de productivitat en els primers mesos de teletreball es pot traduir en un brusc descens en els mesos posteriors, davant l'efecte 'cremat' que pot experimentar l'empleat. "El que no seria raonable en un centre de treball no ho ha de ser en el teletreball", declara la secretària d'acció sindical de CCOO de Catalunya.

Planificar la 'nova normalitat'

Tot i els problemes detectats per Eada en el seu informe, la gran majoria dels treballadors que han experimentat aquests últims mesos el teletreball no conceben tornar sense més a l'oficina. Només el 15,6% dels enquestats considera que després de la pandèmia les empreses tornaran als mateixos horaris i mètodes d'organització d'abans. I el 80% considera que la seva empresa hauria d'implementar algun tipus d'opció de teletreball en el futur.