El Ministeri de Sanitat va traslladar ahir a les comunitats autònomes l'esborrany del pla de control de la pandèmia que ha de permetre fer intervencions més ràpides per reduir la transmissió del coronavirus i alhora preparar les capacitats del país per fer front a una segona onada de contagis. El governs autonòmics podran fer les seves aportacions al pla, abans de la seva aprovació definitiva al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

Amb aquest programa, el Govern espanyol vol establir el marc jurídic i les mesures sanitàries que han de seguir tots els territoris en cas d'un rebrot com el que està vivint el Segrià. Les comunitats autònomes mantenen les seves competències en sanitat i s'encarregaran de gran part de la gestió d'una hipotètica segona onada, però el Ministeri s'hi involucrarà en cas de necessitat d'accions conjuntes que afectin més d'un territori. Només es contempla l'estat d'alarma com a última opció, en el cas que el virus tornés a propagar-se per tot el país, la qual cosa no es preveu a curt termini.

El Consell Interterritorial de Sanitat, que reuneix el ministeri i els consellers de totes les autonomies, serà on es consensuaran totes les decisions. A priori, el paper del Ministeri serà el d'assessorar i coordinar les comunitats autònomes. El Govern central mantindrà les competències en el subministrament de medicaments i en el control de fronteres i restriccions a països considerats de risc.

Les bases de la preparació i la resposta de cara a una segona onada del virus passen per dotar el Sistema Nacional de Salut d'un potencial major per fer front a la propagació sense la tensió a la qual es va veure sotmès els mesos de març i abril.

Per part seva, les comunitats autònomes han de garantir una capacitat suficient de recursos humans i assegurar la capacitat de laboratori davant d'un possible augment de la demanda de diagnòstics. A més, han de disposar d'un nombre suficient de respiradors i llits a les unitats de cures intensives. En xifres exactes, entre 1,5 i 2 llits per malalts crítics i entre 37 i 40 llits per malalts aguts per cada 10.000 habitants. Els sistemes sanitaris autonòmics també hauran d'oferir plans d'atenció a domicili.

El document també estipula que les comunitats autònomes han de garantir una reserva estratègica de material sanitari que cobreixi les primeres necessitats de la població durant un període de vuit setmanes. La reserva nacional aportarà un 25% del consum mitjà durant dos mesos en equips de protecció individual.

Mascaretes obligatòries

Les comunitats autònomes d'Aragó, Cantàbria, Múrcia i Andalusia van anunciar ahir l'obligatorietat de l'ús de mascareta en qualsevol espai públic. Astúries, La Rioja i Navarra també estan estudiant implementar la mesura en els pròxims dies. D'aquesta manera s'uniran a Catalunya, Extremadura i les Illes Balears, que ja ho han posat en pràctica. La Generalitat va ser la primera a decretar la norma, que va entrar en vigor el dijous passat.