El Tribunal Constitucional avala la constitucionalitat de la llei de protecció de la seguretat ciutadana (LOPSC), coneguda com a «llei mordassa», inclosos els seus punts més polèmics, com les devolucions en calent o les sancions davant de mobilitzacions davant el Congrés. L'única cosa que no ha passat el filtre de tribunal de garanties és la sanció pel «ús no autoritzat d'imatges o dades d'autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat», en considerar-ho una censura prèvia, vetada per la Constitució.

La sentència, que es coneixerà en els pròxims dies i no ha estat recolzada pels magistrats Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, rebutja la resta d'impugnacions que va interposar el 2015 tot l'arc parlamentari d'esquerres.

La decisió declara la inconstitucionalitat i anul·la l'incís «no autoritzat» de la utilització d'imatges de policies i guàrdies civils, perquè fa dependre la seva difusió de el plàcet de poder públic.

Interpretació

La resta d'aquest article és constitucional si s'interpreta que perquè pugui apreciar-se infracció greu és necessària que la publicació o difusió sigui «il·lícita» i inclogui també les dades de la vida privada, el que serà clau per determinar si preval o no el dret a la informació.

La qualificació com a infracció lleu de l'«incompliment de les restriccions de circulació de vianants (...) quan provoquin alteracions menors» passa el filtre si tenen certa entitat. I també ho fa l'ocupació d'un immoble en contra de la voluntat del seu propietari, quan no sigui constitutiva d'infracció penal, mentre no sigui desproporcionada, perquè es va fer contra la voluntat del titular d'un dret real.

Pel que fa als drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el Constitucional entén la llei d'acord amb la Constitució sempre que s'apliqui a les entrades individualitzades, amb ple control judicial i en compliment de les obligacions internacionals.

La decisió recorda que el règim especial de Ceuta i Melilla de rebuig a la frontera dels estrangers que intentin entrar il·legalment és conforme a la doctrina dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, que va declarar que la seva finalitat és «restablir immediatament la legalitat transgredida per l'intent de persones estrangeres de creuar irregularment aquesta concreta frontera».

Aquest rebuig, precisa el TC, s'ha de fer amb les garanties que a les persones estrangeres reconeixen els acords i tractats internacionals, ratificats per Espanya, així com prestar especial atenció a les persones més vulnerables (menors d'edat, embarassades o gent gran).

Protestes davant el Congrés

El tribunal també avala la tipificació com a infracció greu de la pertorbació de la seguretat ciutadana per reunions o manifestacions davant el Congrés dels Diputats, el Senat o les assemblees legislatives autonòmiques, encara que aquestes institucions no estiguin reunides.

Això «s'orienta a evitar que s'impedeixi el normal funcionament de l'òrgan parlamentari en les seves diferents formes i composicions o produeixi una desconsideració del símbol encarnat a les seus parlamentàries», afirma la sentència, que també dona el vistiplau als registres policials corporals per garantir la seguretat.