Els anuncis de prostitució tenen els dies comptats. La llei del 'només sí és sí' prohibirà aquesta publicitat després que el Congrés dels Diputats hagin inclòs a última hora al text de la llei una esmena per declarar-la il·lícita.

"Es considerarà il·lícita la publicitat que utilitzi estereotips de gènere que fomentin o normalitzin les violències sexuals contra les dones, nenes, nens i adolescents, així com les que suposin promoció de la prostitució", indica el dictamen de la llei de garantia integral de la llibertat sexual a la qual ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El projecte de llei orgànica, que va néixer per combatre les violències sexuals, no va obtenir el suport parlamentari suficient per castigar el proxenetisme i la terceria locativa, mesures essencials per lluitar contra l'explotació sexual. Però els grups sí han aconseguit consensuar la fi dels anuncis sobre prostitució.

Amb aquest objectiu, la norma modificarà la llei general de publicitat per prohibir "qualsevol forma de publicitat" que promogui la prostitució. Aquest canvi a la llei de publicitat també considerarà il·lícits els anuncis que presenten a les dones de forma vexatòria, ben utilitzant particularment i directament el seu cos o parts del mateix com a mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé la seva imatge sigui associada a comportaments estereotipats que contribueixen a generar violències masclistes. I aquella publicitat que contribueixi a generar violència o discriminació en qualsevol de les seves manifestacions sobre menors d'edat i fomenti estereotips de caràcter sexista, racista, estètic, homofòbic, transfòbic i per raons de discapacitat.

Desincentivar la demanda

Juntament amb aquesta prohibició publicitària, la llei impulsarà campanyes de conscienciació i sensibilització per desincentivar la demanda de "tota classe de serveis vinculats amb l'explotació sexual, la prostitució i la pornografia que naturalitza la violència sexual, així com les conseqüències que té per les dones prostituïdes".

A més, a aquestes campanyes s'hi sumaran altres dirigides específicament a homes, adolescents i nens per "promocionar la presa de responsabilitat en els grups d'iguals" i erigir-se en "agents de canvi"

La llei del 'només sí és sí' es considerarà l'explotació de la prostitució aliena com una forma de violència sexual i establirà protocols de detecció i atenció de tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual en l'àmbit sociosanitari. Les víctimes de tràfic i explotació sexuals tindran dret a rebre una assistència integral.