Sóc autònoma. En el cas de baixa per maternitat, la prestació que cobraré en funció...

04-07-2013Meneame

Sóc autònoma. En el cas de baixa per maternitat, la prestació que cobraré en funció de què es calcula? Segurament i si físicament puc hauré de començar a treballar de forma parcial abans dels 4 mesos de baixa, podré seguir cobrant part de la prestació i treballar a jornada parcial?

RESPOSTA: La prestació de maternitat es calcula en funció de la base de cotització del mes anterior a la baixa. D'altra banda, indicar-li que també és possible compatibilitzar la prestació de maternitat (percebent-la a proporció) amb una jornada a temps parcial. Per al reconeixement de la modalitat a temps parcial de percepció del subsidi i corresponent gaudiment dels permisos de maternitat, els interessats han de comunicar a l'entitat gestora, en sol·licitar la corresponent prestació, el règim en què es portarà a efecte.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS