Em poden eliminar com a segon titular d´un compte bancari?

04-12-2014Meneame

Tengo un testamento a mi favor, como heredero de un señor de 93 años, puesto que lo cuide durante 4 años. Y a los dos años me otorgo ese testamento. Ahora él vive en una residencia y este me puso como segundo titular de su cuenta bancaria. Ahora mismo una fundación tutelar es tutora de este señor. Me comenta que me va a eliminar de la cuenta bancaria y será la fundación como segundo titular¡¡ Es legal esto? Es correcto lo que me comentan ¿Tengo algún derecho? No me parece justo.

Del que manifesta, entenem que aquesta persona va ser declarada incapaç per una sentència judicial, i una fundació està assumint la seva tutela. Donat que legalment té l’administració dels béns del tutelat, és una pràctica habitual que en aquests casos el tutor (sigui persona física o una fundació com en aquest cas) passi a controlar els comptes bancaris de la persona tutelada. Això pot implicar, efectivament, que es prenguin mesures en els casos com el que comenta, en que els diners d’aquesta persona està en un compte amb dos titulars. Això es fa per tal d’evitar que es faci un ús abusiu d’aquests diners, tot i que no volem dir que sigui el seu cas. En tot cas, els seus drets com a hereu només seran efectius una vegada que mori el testador, i sempre que no hagi altre testament que disposi altra cosa.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS